Teknik Berkesan untuk Menasihati Pengurus Dengan Kemahiran yang Buruk

Anda boleh mempromosikan pekerja ke pengurusan kerana kemahiran teknikal atau pengetahuan perniagaan mereka, hanya untuk mengetahui bahawa pengurus anda tidak mempunyai kemahiran untuk mengurus orang. Sekiranya anda mendapati bahawa anda perlu menasihati pengurus anda untuk meningkatkan interaksi mereka dengan pekerja, anda boleh menggunakan teknik yang berguna. Sekiranya anda meningkatkan pengurus anda, anda akan meningkatkan pengekalan pekerja dan garis bawah anda.

Mewujudkan Pasukan Kepimpinan

Salah satu kaedah terbaik untuk menasihati pengurus adalah dengan membiarkan pengurus anda yang lain menasihatinya. Dengan mewujudkan pasukan kepemimpinan, anda dapat menempatkan pengurus anda di sebuah bilik bersama dan membincangkan cara-cara berkesan untuk menangani masalah yang timbul pada minggu atau bulan sebelumnya. Pengurus anda yang ketinggalan dalam kemahiran pengurusan akan belajar dari pengurus yang lebih berpengalaman, dan anda boleh menambahkan cadangan anda sendiri. Dengan cara ini, anda boleh memberi nasihat kepada semua pengurus anda sementara pengurus anda yang kurang berpengalaman mendengar dan mengambil petunjuk.

Mengemukakan Soalan Utama

Sekiranya masalah berlaku antara pengurus anda dengan pekerja atau sekumpulan pekerja, tanyakan kepada pengurus anda serangkaian soalan yang dikira untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, anda boleh meminta pengurus menjelaskan tujuannya menangani situasi seperti yang dilakukannya. Ikuti ini dengan bertanya apa jenis respon yang diharapkannya dari seorang pekerja, dan minta dia menilai mengapa dia tidak mendapat sambutan itu. Dengan teknik ini, anda membenarkan pengurus mencari jalan keluar sendiri, dan kaunseling anda mendorong penemuan diri daripada ketaatan pada perintah anda.

Menggalakkan Penulisan Reflektif

Minta pengurus masalah anda untuk menulis akaun ringkas pada setiap akhir minggu yang menerangkan bagaimana penampilannya. Galakkan dia untuk fokus pada positif tetapi juga merangkumi satu atau dua bidang yang ingin dia perbaiki. Jelaskan bahawa pantulan ini tidak akan digunakan sebagai ulasan prestasi dan anda hanya ingin melihat usaha yang lebih baik untuk ditingkatkan. Anda boleh menggunakan catatan jurnal reflektif sebagai titik permulaan untuk memberi nasihat kepada pengurus anda.

Meminta Pengurus Anda Menyelesaikan Masalah yang Dia Buat

Apabila pengurus menimbulkan masalah dengan pekerja dan masalah itu berakhir di pejabat anda, mintalah pengurus itu untuk membincangkan kemungkinan penyelesaian. Sekiranya anda melakukan ini secara konsisten ketika timbul masalah, anda akan memberitahu kepada pengurus anda bahawa tindakannya mempunyai akibat yang harus dia hadapi. Perbincangan anda sebenarnya akan menjadi peluang untuk menasihati pengurus anda dengan cara alternatif untuk melakukan sesuatu.

Meminta Laporan Kebimbangan Pekerja

Salah satu masalah yang mungkin dihadapi pengurus ialah tidak mendengar pekerja. Daripada berhadapan dengan pengurus mengenai hal ini, minta pengurus membuat laporan mengenai masalah pekerja. Ini akan mendorong pengurus anda untuk mendengar dan memberi perhatian kepada pekerja semasa mereka menyuarakan kebimbangan mereka dan menerangkan masalah yang mereka perlukan bantuan dalam menyelesaikannya. Anda kemudian boleh memberi nasihat kepada pengurus anda mengenai cara untuk membantu pekerja menyelesaikan masalah tersebut.

Meminta Pengurus Menyenaraikan Pencapaian Pekerja

Seorang pengurus mungkin gagal mengiktiraf pencapaian pekerja. Anda boleh mengubah tingkah laku ini dengan meminta pengurus memberi anda senarai tingkah laku dan hasil positif bagi pekerja. Pengurus anda akan kelihatan baik kerana pencapaian akan menunjukkan hasil pengurusan yang berkesan. Sekiranya anda meminta senarai ini secara berkala, pengurus anda akan terbiasa mengenal pasti pencapaian pekerja. Anda kemudian boleh memberi nasihat kepada pengurus anda mengenai cara untuk menyatakan penghargaan kepada pekerja berprestasi tinggi.