Cara Menukar Set Data menjadi Kuartil

Semasa mengumpulkan kumpulan data berangka yang mewakili penjualan, hasil tinjauan pelanggan atau hasil yang berkaitan dengan perniagaan, Anda dapat membagi nilai Anda dalam empat segmen yang disebut kuartil. Pembahagian data ini dapat membantu anda mengetahui arah aliran atau menentukan tempat untuk memusatkan perhatian anda untuk memaksimumkan hasil. Ahli statistik tidak bersetuju dengan kaedah yang tepat untuk mengira kuadran data ini. Sekiranya anda memperoleh kuartil dengan tangan, anda boleh memilih kaedah anda dari senarai kemungkinan. Seperti biasa di antara prosedur saintifik dan statistik, pelbagai kaedah mengambil nama mereka dari individu yang mempelopori mereka atau pakej statistik yang menggunakannya.

Tukey

1

Susun set nombor anda dalam urutan menaik dan hitung jumlah nilai. Kiraan menjadi nilai "N" dalam pengiraan kuartil anda.

2

Perhatikan sama ada N adalah nombor ganjil atau genap. Sekiranya ganjil, tambahkan N + 3 dan bahagikan hasilnya dengan 4; jika genap, tambahkan N + 2 dan bahagikan hasilnya dengan 4. Pengiraan menunjukkan kedudukan kuartil pertama dalam set data anda. Sebagai contoh, jika hasilnya adalah 2, titik data kedua dalam siri anda mewakili kuartil bawah anda. Sekiranya hasilnya adalah 2.5, kuartil bawah anda berada di antara titik kedua dan ketiga, jadi anda rata-rata dua untuk menentukan kuartil pertama.

3

Dapatkan kuartil ketiga anda berdasarkan sama ada set data anda merangkumi set nilai genap atau ganjil. Dengan bilangan nilai ganjil, kalikan N dengan 3, tambah 1 dan bahagikan hasilnya dengan 4. Dengan bilangan nilai genap, kalikan N dengan 3, tambah 2 dan bahagikan dengan 4. Hasilnya mewakili kedudukan kuartil ketiga anda di set data anda, atau dua nilai yang mesti anda rata-rata untuk menentukannya.

Minitab

1

Susun set nombor anda dalam urutan menaik dan hitung jumlah nilai. Kiraan menjadi nilai "N" dalam pengiraan kuartil anda.

2

Tambahkan N + 1 dan bahagikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan kedudukan kuartil bawah anda dalam set data anda. Pengiraan yang sama berlaku tanpa mengira sama ada set anda mengandungi bilangan nilai genap atau ganjil.

3

Darabkan N dengan 3 dan tambah 3 pada hasilnya. Bagilah jumlah anda dengan 4 untuk mengenal pasti kedudukan kuartil atas, sekali lagi tanpa mengira sama ada anda berurusan dengan bilangan ganjil atau genap.

Freund dan Perles

1

Susun set nombor anda dalam urutan menaik dan hitung jumlah nilai. Kiraan menjadi nilai "N" dalam pengiraan kuartil anda.

2

Tambahkan N + 3 dan bahagikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan kedudukan kuartil bawah anda dalam set data anda. Pengiraan yang sama berlaku tanpa mengira sama ada set anda mengandungi bilangan nilai genap atau ganjil.

3

Darabkan N dengan 3 dan tambah 1 pada hasilnya. Bagilah jumlah anda dengan 4 untuk mengenal pasti kedudukan kuartil atas, sekali lagi tanpa mengira sama ada anda berurusan dengan bilangan ganjil atau genap.

Moore dan McCabe

1

Susun set nombor anda dalam urutan menaik dan hitung jumlah nilai. Kiraan menjadi nilai "N" dalam pengiraan kuartil anda.

2

Perhatikan sama ada N adalah nombor ganjil atau genap. Sekiranya ganjil, tambahkan N + 1 dan bahagikan hasilnya dengan 4; jika genap, tambahkan N + 2 dan bahagikan hasilnya dengan 4. Pengiraan menunjukkan kedudukan kuartil pertama dalam set data anda. Sebagai contoh, jika hasilnya adalah 2, titik data kedua dalam siri anda mewakili kuartil bawah anda. Sekiranya hasilnya adalah 2.5, kuartil bawah anda berada di antara titik kedua dan ketiga, jadi anda rata-rata dua untuk menentukan kuartil pertama.

3

Dapatkan kuartil ketiga anda berdasarkan sama ada set data anda merangkumi set nilai genap atau ganjil. Dengan bilangan nilai ganjil, kalikan N dengan 3, tambah 3 dan bahagikan hasilnya dengan 4. Dengan bilangan nilai genap, kalikan N dengan 3, tambah 2 dan bahagikan dengan 4. Hasilnya mewakili kedudukan kuartil ketiga anda di set data anda, atau dua nilai yang mesti anda rata-rata untuk menentukannya.

Mendenhall dan Sincich

1

Susun set nombor anda dalam urutan menaik dan hitung jumlah nilai. Kiraan menjadi nilai "N" dalam pengiraan kuartil anda.

2

Tambahkan N + 1 dan bahagikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan kedudukan kuartil bawah anda dalam set data anda. Bundarkan hasilnya ke bilangan bulat terdekat. Pengiraan yang sama berlaku tanpa mengira sama ada set anda mengandungi bilangan nilai genap atau ganjil.

3

Darabkan N dengan 3 dan tambah 3 pada hasilnya. Bagilah jumlah anda dengan 4 dan bulatkan ke bilangan bulat terdekat untuk mengenal pasti kedudukan kuartil atas, sekali lagi tanpa mengira sama ada anda berurusan dengan bilangan nilai ganjil atau genap.