Cara Menambah Scroll Bar di Visual Studio

Data yang memanjangkan lebar atau tinggi bentuk Windows anda terpotong, jadi anda mesti menyediakan bar tatal secara manual di Visual Studio. Anda menggunakan kelas dan kawalan ASP.NET ScrollBar untuk menambahkan bar tatal ke borang Windows anda. Bar tatal tidak dapat dilihat secara lalai, jadi anda menetapkan sifat keterlihatan menjadi "benar" untuk memaparkan bar tatal ketika aplikasi anda dimuat.

1

Buka perisian Visual Studio dalam kumpulan program Windows .NET Framework. Buka projek borang Windows anda di editor VS.

2

Klik dua kali borang yang anda mahu gunakan untuk memaparkan kawalan bar tatal. Seret dan lepas kawalan dari kotak alat Visual Studio ke borang. Gunakan tetikus anda untuk meletakkan bar tatal.

3

Klik dua kali fail kod untuk borang anda. Dalam acara "OnLoad", ketik kod berikut untuk menjadikan bar tatal kelihatan:

ScrollBar1.Visible = benar;

4

Simpan perubahan dan klik "Jalankan" untuk menyemak bar tatal baru pada borang. Bentuk dilaksanakan di debugger sehingga anda dapat menguji kod baru.