Bagaimana Saya Menulis Rancangan Perniagaan untuk Filem?

Setiap filem yang anda buat akan mempunyai ciri-ciri perniagaan individu. Filem ini, atau perniagaan, akan dimulakan sebagai usaha kecil, umumnya dengan penulis skrip, penerbit dan pengarah. Ini akan berkembang menjadi perniagaan yang diperluas sepanjang produksi filem, hanya untuk mengundurkan diri ke ukuran aslinya untuk diedit dan dikeluarkan. Ini adalah perniagaan kecil sementara, kerana ia akan berakhir setelah filem selesai. Namun, rancangan perniagaan untuk filem anda adalah dokumen penting kerana ia akan menjelaskan kepada pelabur dan pengedar anda apakah langkah-langkah yang akan anda ambil untuk menghasilkan filem anda.

1

Buat rancangan perniagaan anda hanya setelah skrip anda selesai. Pastikan skrip mengandungi elemen menarik yang akan membuat pelakon ingin tampil dalam filem dan pengarah mahu turut serta dalam penerbitannya.

2

Buat jadual penggambaran untuk filem anda. Dapatkan perkhidmatan pengeluar lini sekiranya anda tidak berpengalaman dalam aspek ini. Minta perincian jadual penggambaran yang terperinci, yang harus merangkumi pemandangan dan lokasi, serta pelakon yang diperlukan untuk setiap adegan.

3

Kenal pasti kos menghasilkan filem anda. Termasuk kos pengarahan dan produksi, serta penyuntingan, percetakan, pelepasan teater, iklan dan perbelanjaan lain-lain.

4

Kembangkan rancangan pemasaran. Jelaskan penonton sasaran filem tersebut, atau penonton filem yang akan senang menonton filem anda. Kenal pasti kaedah yang akan anda gunakan untuk menarik minat peminat ini untuk melihat filem anda, seperti brosur, poster, iklan dan iklan radio. Sertakan kos untuk setiap kaedah iklan anda, bersama dengan jadual penggunaan untuk setiap kaedah.

5

Berikan butiran mengenai rancangan pengedaran anda. Terangkan tempat mana yang akan digunakan untuk pengedaran dan bagaimana anda akan mendapatkan tempat tersebut melalui hubungan profesional. Sertakan bukan sahaja pengedaran pelepasan filem segera tetapi juga kaedah pengedaran yang berpotensi jauh seperti hak kabel, hak DVD dan penyiaran umum.

6

Perkenalkan kakitangan filem anda dengan biografi dan surat-surat menarik. Berikan perincian mengenai pengalaman setiap ahli untuk menunjukkan bahawa pasukan anda mempunyai pengalaman yang diperlukan untuk membuat filem yang berkualiti. Pastikan maklumat ini menyoroti anggota kakitangan utama anda terlebih dahulu, seperti pengeluar dan pengarah barisan anda, kerana ini adalah anggota yang menarik minat pelabur dan pengedar.

7

Buat ringkasan eksekutif terperinci untuk rancangan perniagaan anda. Berikan pengenalan ringkas yang merangkumi status produksi anda, dan ikuti maklumat ini dengan narasi ringkas mengenai pasukan pembuatan filem anda. Perkenalkan idea filem anda dengan sinopsis filem, suaranya dan bagaimana idea-idea itu akan digambarkan. Sertakan maklumat mengenai hak lakon layar, prestasi box office dan penyewaan pengedaran. Terangkan pengeluaran filem anda, anggarannya dan langkah-langkah yang akan anda ambil untuk memastikan filem tersebut tidak melebihi anggarannya. Selesaikan ringkasan eksekutif dengan menerangkan pendekatan yang akan anda gunakan untuk menyebarkan filem anda. Letakkan ringkasan eksekutif pada awal rancangan anda.

8

Buat lampiran untuk rancangan perniagaan filem anda. Sertakan salinan sebarang perjanjian pemerolehan, kontrak harta sastera, penyata kewangan, unjuran kewangan, surat kepentingan dan sebarang dokumen tambahan yang menyokong rancangan anda.