Bagaimana Kos Sunkal Mempengaruhi Penentuan Aliran Tunai?

Kos yang lebih kecil adalah relevan untuk menentukan data kewangan sejarah tetapi tidak mempengaruhi penentuan aliran tunai. Secara definisi, kos tenggelam adalah kos yang berlaku pada masa lalu dan tidak dapat diubah. Akauntan menganggap kos yang telah dikurangkan ketika menentukan keuntungan perakaunan bersih untuk tempoh tersebut. Penganalisis kewangan, bagaimanapun, mengabaikan kos yang suram dan sebaliknya melihat kenaikan aliran tunai masa depan.

Aliran Tunai vs Keuntungan Perakaunan

Perniagaan pada amnya melihat keuntungan perakaunan ketika menilai hasil secara retrospektif. Keuntungan perakaunan mengukur pendapatan dan perbelanjaan dari asas akruan dan bukan berdasarkan tunai. Sebagai contoh, keuntungan perakaunan dapat mengiktiraf pendapatan walaupun syarikat belum menerima wang tunai. Sebaliknya, aliran tunai lebih kerap digunakan dalam menilai prospek projek kewangan. Ini kerana penganalisis dapat mengukur nilai masa wang dengan lebih baik ketika melihat aliran tunai dan menilai kesan pelaburan semula tunai.

Aliran Tunai Tambahan

Semasa menentukan aliran tunai untuk projek, penganalisis berusaha untuk mengukur aliran tunai tambahan projek. Aliran tunai tambahan adalah aliran tunai unik yang dibawa oleh projek kepada syarikat. Kaedah lain untuk memikirkan aliran tunai tambahan adalah perbezaan antara aliran tunai dengan projek vs aliran tunai tanpa projek. Penganalisis menggunakan aliran tunai bersih untuk tujuan analisis pelaburan. Ini bermaksud bahawa mereka mengenal pasti semua aliran masuk tunai dari projek dan mengurangkan semua aliran keluar tunai dari projek tersebut.

Kos Berkaitan dan Kos Sunk

Konsep aliran masuk dan aliran keluar tunai cukup mudah, tetapi penganalisis mesti berhati-hati dengan kos yang mereka gunakan dalam pengiraan. Oleh kerana mereka berusaha untuk mengukur aliran tunai masa depan, para penganalisis harus berhati-hati untuk mengelakkan termasuk memasukkan kos yang rendah. Oleh kerana kos yang tenggelam adalah kos yang telah ditanggung oleh syarikat, mereka tidak boleh dimasukkan dalam aliran tunai masa depan. Sebagai contoh, katakan sebuah syarikat membayar $ 50,000 untuk ujian pemasaran tahun lalu dan kini memutuskan sama ada akan melabur dalam projek tersebut. $ 50,000 adalah kos yang dikurangkan pada masa lalu dan tidak boleh dimasukkan dalam aliran keluar tunai untuk menentukan keuntungan projek.

Mengurangkan Aliran Tunai

Langkah terakhir dalam menentukan aliran tunai projek adalah mengurangkan aliran tunai ke nilai sekarang. Oleh kerana dolar hari ini bernilai lebih daripada satu dolar esok, aliran tunai yang berlaku 10 tahun dari sekarang tidak bernilai sama dengan aliran tunai yang berlaku pada hari esok. Menentukan nilai semasa aliran tunai bersih membolehkan pengurus membandingkan dengan mudah nilai projek yang berlangsung untuk jangka masa yang berbeza.