Cara Menulis Proposal Intervensi Pembangunan Organisasi

Cadangan intervensi pembangunan organisasi biasanya merangkum masalah dan mengesyorkan penyelesaian. Untuk menulis dokumen seperti itu, anda perlu membuat kajian terlebih dahulu. Ini biasanya melibatkan perbincangan dengan kakitangan di setiap peringkat organisasi anda untuk mendapatkan perspektif mereka. Kemudian, anda mempunyai maklumat yang anda perlukan untuk membuat cadangan berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan batasan yang ditentukan. Menulis cadangan yang baik akan membantu anda mendapatkan pembelian dan penajaan yang anda perlukan agar intervensi akhirnya berjaya.

Gambaran keseluruhan

Penemuan pembangunan organisasi biasanya diperlukan apabila masalah, seperti semangat, tingkah laku atau ketidakhadiran, menimbulkan ancaman terhadap produktiviti dan keuntungan. Dokumen cadangan harus dimulakan dengan gambaran keseluruhan yang merangkum kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak berkepentingan utama, mengenal pasti gejala utama situasi semasa dan menjelaskan risiko tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut.

Perincian

Cadangan tersebut harus memberikan perincian khusus mengenai corak yang diperhatikan atau bukti nyata bahawa masalah itu mempengaruhi produktiviti dan kecekapan. Ini mewujudkan keperluan yang kuat untuk perubahan dan campur tangan. Sekiranya boleh, sertakan data statistik dan petikan dari pekerja untuk menyokong setiap pernyataan yang anda buat. Selain itu, buat tinjauan dalam talian dan laporkan hasil menggunakan carta, gambar rajah dan gambar untuk memberi gambaran secara grafik. Anda juga boleh memetik pakar atau memberikan bukti anekdot untuk lebih meyakinkan penaja untuk mengambil tindakan terhadap cadangan anda.

Objektif

Sebaik sahaja anda menentukan masalahnya dengan jelas, anda boleh menerangkan bagaimana anda berhasrat untuk menyelesaikannya. Cadangan anda harus menyenaraikan tujuan dan keberatan anda. Ia juga harus menyatakan andaian dan kekangan. Matlamat harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik dan dibatasi oleh masa. Sekiranya boleh, anda harus menyebutkan keuntungan kewangan yang akan direalisasikan sebagai hasil langsung dari campur tangan tersebut. Sebagai contoh, jika organisasi gagal memenuhi tujuan operasinya kerana semangat rendah, kurang arah dan tidak percaya, campur tangan mungkin merangkumi bengkel pembinaan pasukan. Hasil bengkel boleh merangkumi pengenalpastian isu-isu teratas, mengutamakan tindakan dan menetapkan peranan dan tanggungjawab untuk mewujudkan kebertanggungjawaban.

Belanjawan

Cadangan anda harus mengenal pasti berapa kos campur tangan dan tajaan apa yang diperlukan untuk menjayakannya. Contohnya, untuk mengadakan bengkel membina pasukan, kirakan perbelanjaan yang berkaitan dengan perjalanan, pentadbiran, peralatan, lokasi dan katering. Cadangan anda harus menyertakan jadual yang menyenaraikan setiap item dan anggaran kos. Anda juga boleh menunjukkan sumber pembiayaan yang berpotensi. Dengan menentukan dengan jelas semua sumber yang diperlukan untuk melakukan intervensi, anda dapat memastikan bahawa anda mendapat semua yang anda perlukan sejak awal.