Cara Menamakan Semula Peraturan dalam Perbankan Dalam Talian QuickBooks

QuickBooks memberikan pilihan peraturan ganti nama sehingga anda dapat menghentikan permintaan untuk menambahkan penerima baru setiap kali sedikit perubahan pada nama penerima muncul dalam penyata anda. Menamakan semula peraturan mempermudah urus niaga yang mungkin terdiri daripada kumpulan nombor, huruf dan kod menjadi sesuatu yang dapat dibaca oleh manusia. Membuat peraturan menamakan semula dapat membantu menjadikan waktu cukai lebih mudah, dan juga membolehkan anda mengenal pasti transaksi dari pedagang yang sama dengan lebih mudah.

1

Pilih "Perbankan," klik "Transaksi yang Dimuat turun," dan kemudian pilih "Muat turun atau Import Transaksi Dari Institusi Kewangan Anda."

2

Pilih "Mengandung" dari medan "Jika Diunduh Pembayar", dan kemudian hapus maklumat berangka tambahan mengenai penerima dari bidang teks. Contohnya, padamkan tarikh, nombor transaksi dan maklumat lain yang tidak penting.

3

Klik anak panah drop-down di lajur "Penerima Pembayaran yang Diunduh" untuk transaksi yang anda mahu buat peraturan penamaan semula. Klik pilihan "Edit Peraturan", dan kemudian klik "OK."

4

Pilih "Ganti nama ke" dari menu lungsur "Kemudian", dan kemudian taipkan nama baru untuk penerima di medan teks yang berkaitan. Klik "OK" untuk menyimpan perubahan.

5

Klik butang "Tambah Beberapa" untuk menukar transaksi tambahan yang sepadan dengan penerima pembayaran.