Rancangan Perniagaan Vs. Strategi perniagaan

Pengurusan perniagaan kecil melibatkan beberapa jenis aktiviti untuk menguruskan sumber ekonomi. Pemilik perniagaan sering menghabiskan banyak masa merancang operasi dan mengembangkan strategi perniagaan. Jenis perniagaan kecil dan industri di mana ia beroperasi sering menentukan strategi perniagaan. Setiap fungsi ini memainkan peranan penting dalam perniagaan kecil. Pemilik perniagaan mesti mengkaji semula rancangan perniagaan dan strategi mereka dengan teliti agar tetap fleksibel dalam persekitaran perniagaan.

Fakta Rancangan Perniagaan

Pemilik perniagaan biasanya menulis rancangan perniagaan sebelum memulakan usaha perniagaan mereka. Rancangan perniagaan sering menggariskan idea pemilik perniagaan, keperluan kewangan untuk memulakan perniagaan, jangkaan penjualan atau keuntungan, dan analisis mengenai sasaran pasaran atau kumpulan demografi di pasar ekonomi. Maklumat ini memberi maklumat kepada bank, pemberi pinjaman dan pelabur ketika membuat keputusan mengenai pinjaman modal permulaan kepada perniagaan. Rancangan perniagaan juga menyediakan peta jalan untuk mengendalikan perniagaan.

Fakta Strategi Perniagaan

Strategi perniagaan adalah garis panduan jangka panjang khusus untuk mencapai tujuan atau objektif perniagaan. Strategi dapat memberikan panduan untuk pelbagai bahagian atau jabatan dalam perniagaan. Pemilik perniagaan sering menggariskan strategi awal mereka dalam rancangan perniagaan. Oleh kerana syarikat terus berkembang dan memperluas operasinya, pemilik perniagaan sering mengembangkan strategi tambahan. Strategi perniagaan biasanya memerlukan beberapa bentuk perancangan. Namun, perancangan strategi perniagaan biasanya berbeza daripada rancangan perniagaan.

ciri-ciri

Perancangan strategi perniagaan sering dikenali sebagai perancangan strategik dalam persekitaran perniagaan. Perancangan strategi melibatkan misi dan objektif syarikat, analisis ekonomi, pengembangan atau pelaksanaan strategi, dan proses penilaian. Pemilik perniagaan menggunakan setiap langkah untuk menguraikan dengan teliti maklumat khusus yang berkaitan dengan strategi perniagaan. Strategi boleh merangkumi pengurangan kos bahan produksi, memperoleh kemudahan atau peralatan perniagaan baru, dan mencapai pangsa pasar yang lebih tinggi dengan menjual produk pengguna di pasaran ekonomi.

Pertimbangan

Pemilik perniagaan harus mempertimbangkan memasukkan idea strategi perniagaan dalam rancangan perniagaan awal mereka. Rancangan perniagaan dapat memberikan tinjauan jangka panjang untuk usaha perniagaan baru. Bank, pemberi pinjaman dan pelabur mungkin merasa lebih selesa untuk meminjamkan wang kepada pemilik perniagaan yang mempunyai garis besar yang jelas untuk mengembangkan strategi perniagaan. Strategi perniagaan juga dapat memberi pemahaman kepada pemilik perniagaan tentang apa yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan mereka.

Wawasan Ahli

Pentadbiran Perniagaan Kecil sering memberikan banyak sumber kepada pemilik perniagaan kecil untuk menjalankan perniagaan. Agensi ini juga mengendalikan pejabat di seluruh Amerika Syarikat bersama dengan kolej dan universiti tempatan. Sumber SBA merangkumi maklumat mengenai menulis rancangan perniagaan dan membuat strategi perniagaan yang berjaya. Sumber-sumber ini biasanya percuma untuk pemilik perniagaan dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai amalan pengurusan perniagaan.