Adakah Pendapatan Bersih Meningkat Dengan Permodalan Pasaran?

Apabila pelabur bercakap mengenai permodalan pasaran syarikat, atau jangka pendek pasaran, mereka merujuk kepada nilai pasaran syarikat. Pendapatan bersih, yang disebut secara tidak rasmi, mengukur keuntungan keseluruhan syarikat. Pendapatan bersih tidak meningkat apabila had pasaran meningkat, tetapi sebaliknya tidak selalu benar. Peningkatan pendapatan bersih secara tidak langsung boleh menyebabkan peningkatan permodalan pasaran.

Definisi

Pendapatan bersih adalah keuntungan yang diperoleh syarikat dari operasinya. Apabila pendapatan bersih disimpan oleh syarikat dan bukannya diagihkan kepada pemegang saham sebagai dividen, ia menambah ekuiti pemegang saham. Permodalan pasaran, sebaliknya, adalah jumlah nilai yang ditempatkan oleh pelabur pada saham tertunggak syarikat. Cap pasaran biasanya berbeza dengan ekuiti pemegang saham.

Mengira Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih adalah apa yang tersisa setelah perbelanjaan syarikat dikurangkan dari pendapatannya. Perbelanjaan merangkumi kos operasi, susut nilai, faedah yang dibayar atas wang yang dipinjam, dan cukai. Pendapatan bersih boleh meningkat kerana beberapa sebab. Pertumbuhan penjualan biasanya menyebabkan peningkatan pendapatan bersih, walaupun terdapat kes di mana pendapatan bersih syarikat meningkat ketika penjualan tidak berubah. Ini mungkin berlaku kerana pengurus meningkatkan kecekapan operasi atau mengurangkan kos.

Pengiraan Cap Pasaran

Cap pasaran didasarkan pada harga pasaran saham yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat. Untuk mengira had pasaran, kalikan harga sesaham dengan jumlah saham tertunggak. Harga pasaran sebilangan saham ditentukan oleh apa yang sanggup dibayar oleh pelabur. Sekiranya pelabur menjangkakan syarikat akan berjaya pada masa hadapan, mereka akan menawar harganya. Sekiranya prospek pertumbuhan atau pendapatan masa depan syarikat kelihatan buruk, harganya mungkin jatuh, walaupun pendapatan bersih semasa stabil atau menunjukkan kenaikan.

Cap pasaran dan Intinya

Permodalan pasaran adalah apa yang disebut oleh ahli ekonomi pemboleh ubah bersandar, yang bermaksud ia ditentukan oleh pemboleh ubah lain. Salah satu pemboleh ubah tersebut adalah perubahan pendapatan bersih syarikat. Sekiranya pendapatan bersih syarikat meningkat, harga saham dan oleh itu cap pasaran mungkin akan meningkat. Ini benar terutamanya jika pelabur melihat faktor lain dan menyimpulkan bahawa kenaikan itu mungkin akan berterusan pada masa akan datang. Sebagai contoh, jika syarikat mengekalkan sebahagian besar pendapatannya, ini akan meningkatkan ekuiti pemegang saham. Lebih penting lagi bagi kebanyakan pelabur, peningkatan pendapatan bersih yang dikekalkan dan dilaburkan semula bermaksud syarikat kemungkinan besar akan berkembang, dan mereka dapat menjangkakan kenaikan pendapatan lebih banyak di masa depan. Dalam keadaan seperti ini, pelabur akan membayar lebih banyak sesaham dan dengan itu cap pasaran meningkat.