Cara Mengira Sumber & Menggunakan Penyata Aliran Tunai

Perniagaan kecil akan diminta untuk menyediakan pelbagai penyata kewangan sepanjang satu tahun. Beberapa pernyataan diperlukan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa sementara yang lain mungkin diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan untuk perniagaan tersebut. Penyata aliran tunai adalah satu penyata kewangan yang biasanya diperlukan bersama dengan kunci kira-kira, penyata pendapatan, dan penyata ekuiti pemegang saham atau pemilik.

Tujuan Penyata Aliran Tunai

Penyata aliran tunai memberikan gambaran mengenai jumlah dan sumber aliran tunai masuk dan keluar dari perniagaan. Sebagai contoh, kunci kira-kira menunjukkan untung atau rugi bersih, tetapi kunci kira-kira berdasarkan kaedah perakaunan akruan dan oleh itu mungkin merangkumi pendapatan yang telah dilaporkan tetapi belum dikumpulkan. Penyata aliran tunai menunjukkan berapa banyak wang tunai yang ditukar menjadi pendapatan bersih, yang sering dianggap sebagai petunjuk yang lebih baik mengenai kekuatan kewangan syarikat.

Format Penyata Aliran Tunai

Penyata aliran tunai boleh merangkumi jangka masa pendek, seperti satu bulan, atau jangka masa yang lebih lama, seperti setahun. Format penyata aliran tunai biasanya memberikan pendapatan bersih yang disediakan oleh kunci kira-kira dan kemudian menunjukkan sebarang perubahan dalam piutang atau inventori, dan mencatat sebarang wang tunai yang digunakan dalam aktiviti operasi. Penyataan tersebut juga akan menunjukkan kemasukan wang lain dari sumber lain, seperti pemiliknya.

Mengenalpasti Sumber pada Penyata Aliran Tunai

Mengenal pasti, atau mengira, sumber tunai pada penyata aliran tunai adalah mudah. Salah satu kelebihan penyata aliran tunai, dan alasannya lebih disukai daripada penyata kewangan lain, adalah kejelasan yang diberikannya mengenai sumber dan penggunaan tunai semasa tempoh penyata. Sebarang wang tunai yang digunakan dalam perniagaan akan dicatat dengan jelas, begitu juga sumber wang tunai yang dilaburkan dalam perniagaan.

Cara Menggunakan Penyata Aliran Tunai

Penyata aliran tunai sering digunakan sebagai alat perbandingan. Dengan membandingkan pendapatan bersih dengan aliran tunai yang ditunjukkan pada penyata aliran tunai, anda dapat melihat sama ada aliran tunai secara konsisten lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan bersih. Apabila aliran tunai lebih tinggi, syarikat kelihatan sihat. Apabila aliran tunai lebih rendah daripada pendapatan bersih, syarikat mungkin menghadapi masalah kewangan. Selain itu, apabila syarikat menghasilkan lebih banyak wang tunai daripada yang digunakannya, syarikat tersebut dapat melabur atau mengembalikan wang tunai kepada pelabur melalui dividen. Atas sebab-sebab ini, penyata aliran tunai sering dianggap sebagai penyata kewangan kritikal.