Idea Laporan Kakitangan Bulanan

Laporan kakitangan bulanan boleh menjadi alat pengurusan yang berkesan untuk mengesan aktiviti dan prestasi kakitangan. Sekiranya kakitangan organisasi merangkumi mata pelajaran yang sesuai dalam laporannya, pengurus dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masa yang dihabiskan untuk pelbagai aktiviti, seberapa baik pekerja memenuhi sasaran mereka, sejauh mana mereka memajukan tujuan organisasi, dan seberapa baik mereka menilai persembahan mereka sendiri. Laporan sedemikian juga dapat membantu staf dengan perancangan mereka sendiri, kerana mereka harus melaporkan secara konsisten dan menunjukkan kemajuan.

Keputusan

Laporan kakitangan bulanan yang merangkumi hasil menjadi input penting untuk penilaian pengurus sendiri. Hasilnya biasanya berupa pesanan yang diterima, panggilan sokongan yang dikendalikan, akaun yang ditagih, lesen yang dikeluarkan, atau projek yang disiapkan, tetapi memasukkannya ke dalam laporan staf sangat berguna ketika dikeluarkan secara langsung dari aktiviti kakitangan. Kehadiran indikator ini dalam laporan ini menjadi pendorong kuat bagi staf untuk mencapai hasil yang dapat mereka laporkan. Hasil mesti diukur dan dapat disahkan menjadi paling berkesan.

Aktiviti

Kurang kritikal daripada hasil, tetapi penting dengan cara kualitatif, adalah melaporkan aktiviti. Inilah yang diluangkan oleh kakitangan mereka untuk mencapai hasil yang mereka laporkan. Pengurus dapat memeriksa aktiviti yang dilaporkan untuk menunjukkan aktiviti mana yang paling banyak memakan masa dan hasil yang terbaik. Maklumat utama adalah ketidakcocokan antara masa yang diperuntukkan untuk aktiviti dan hasil yang diperoleh dari aktiviti tersebut. Pengurus dapat mengatasi perbezaan tersebut dalam perancangan mereka.

Inisiatif

Kakitangan terbaik memperoleh hasil yang baik dengan cepat, tetapi juga mengambil langkah untuk meningkatkan prestasi mereka. Menyertakan aktiviti tersebut dalam laporan staf membolehkan pengurus mengetahui pekerja mana yang kerap mengenal pasti peluang untuk inisiatif baru dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Menyertakan inisiatif yang dilaksanakan oleh kakitangan dalam laporan bulanan juga menyedari kepentingannya. Pekerja yang kerap menjalankan inisiatif seperti itu mendapat kredit dan digalakkan untuk melakukannya lagi.

Kemajuan Ke Arah Matlamat

Selain melaporkan aktiviti dan hasil yang berkaitan, laporan staf bulanan dapat mencakup kemajuan menuju tujuan keseluruhan organisasi. Kemajuan seperti ini menunjukkan kesan hasil yang dicapai oleh staf dalam memajukan misi organisasi. Termasuk ia menekankan hubungan antara kerja pekerja dan tujuan organisasi. Di pihak pengurusan, pelaporan oleh kakitangan seperti itu memberikan maklum balas yang sangat baik tentang seberapa baik pekerja memahami peranan mereka dalam struktur organisasi.