Perjanjian Jualan Mengikat

Perjanjian penjualan yang mengikat adalah kontrak untuk menjual sesuatu, sama ada barang, perkhidmatan, harta tanah komersial dan kediaman atau perniagaan. Walaupun kontrak lisan mengikat, mereka sukar untuk dilaksanakan Kontrak mengikat mempunyai beberapa elemen penting.

Tawaran dan Penerimaan

Dalam perjanjian penjualan yang mengikat, penjual bersetuju untuk menjual sesuatu dan pembeli bersetuju untuk menerimanya. Ia mesti merangkumi perjanjian yang jelas dan pasti mengenai apa yang dijual. Ini kadang-kadang disebut sebagai persetujuan bersama.

Pertimbangan

Pertimbangan adalah faedah yang diperoleh setiap pihak dari kontrak. Dalam perjanjian penjualan yang mengikat, pertimbangannya biasanya adalah wang, tetapi boleh menjadi janji untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib dilakukan oleh pembeli. Contohnya adalah menyekat jalan kaki jiran sebagai ganti jaket bawah dan janji oleh pembeli untuk tidak melakukan sesuatu yang berhak dilakukannya, seperti mengajukan tuntutan mahkamah kepada jiran tersebut kerana pembeli tergelincir ketika berjalan dan terluka kerana berjalan tidak disekop.

Perjanjian mesti sah

Kontrak tidak boleh melanggar undang-undang. Tidak ada perjanjian penjualan untuk menjual kokain di AS, kerana ubat itu haram di semua 50 negeri. Perjanjian penjualan untuk membeli kereta yang dibiayai dengan kadar faedah yang melebihi undang-undang riba negara juga tidak dapat dilaksanakan.

Pihak Harus Mempunyai Kapasiti

Para pihak mesti memahami sepenuhnya perjanjian dan apa yang terlibat. Terdapat anggapan undang-undang bahawa kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan orang-orang yang sakit mental tidak mempunyai keupayaan untuk membuat perjanjian. Pada suatu masa di Amerika Serikat, budak, wanita yang sudah berkahwin dan banduan dianggap tidak mampu mengadakan perjanjian hukum. Hari ini perjanjian pembelian yang mengikat harus dimeterai oleh orang dewasa yang berkebolehan. Sekiranya anak di bawah umur adalah sebahagian daripada perjanjian, penandatangan bersama orang dewasa harus memikul tanggungjawab untuk membuat kontrak itu dapat dilaksanakan.

Peruntukan Lain

Kontrak hendaklah mempunyai tarikh kuatkuasa, bersama dengan tarikh barang yang dibeli mesti dihantar. Kontrak tersebut harus menyatakan apa yang berlaku sekiranya salah satu pihak gagal menamatkan perjanjiannya. Contohnya, jika pembayaran terlambat, pembeli boleh dikenakan caj faedah. Kontrak tersebut harus diperhatikan sama ada boleh diubah atau tidak. Sebaiknya tambahkan peruntukan bahawa kontrak hanya boleh diubah seperti yang dipersetujui secara bertulis oleh kedua-dua belah pihak. Klausa keterpisahan membolehkan syarat kontrak dikuatkuasakan secara berasingan sehingga jika satu bahagian perjanjian ditentukan tidak dapat dilaksanakan, keseluruhan kontrak tidak dianggap tidak sah.