Bolehkah LLC Membeli Hak kepada Syarikat Lain?

Memulakan perniagaan baru dari awal adalah berisiko, itulah sebabnya sebilangan orang membentuk syarikat liabiliti terhad, atau LLC, untuk membeli perniagaan yang ada yang mempunyai pasaran dan rekod prestasi yang terbukti. LLC boleh menjadi kenderaan yang baik untuk membuat pembelian seperti itu kerana memberi tanggungjawab kepada pemilik atau pemilik dan membolehkan banyak pelabur mengumpulkan sumber mereka untuk membeli usaha yang menguntungkan.

Kaedah Membeli Syarikat Lain

Apabila LLC ingin membeli syarikat lain, ia boleh melakukannya melalui pertukaran saham, pembelian saham atau pembelian aset. Pertukaran saham akan melibatkan pertukaran saham keahlian di LLC dengan saham perniagaan sasaran; ini sering digunakan apabila pemilik baru ingin mengekalkan bekas pemilik untuk menguruskan perniagaan. Pembelian saham akan melibatkan pembayaran tunai langsung kepada pemilik perniagaan sasaran dengan pertukaran saham mereka. Pembelian aset memerlukan pembayaran tunai untuk aset keras perniagaan, seperti lekapan, inventori dan peralatan, serta harta tidak ketara seperti tanda dagang dan muhibah perniagaan.