Bagaimana Susut Nilai & Pelunasan Negatif?

Pelunasan negatif berlaku dalam pelbagai keadaan kredit untuk perniagaan dan juga warganegara swasta. Sebaliknya, susut nilai negatif adalah istilah yang jarang digunakan dalam kedua-dua dunia kewangan kerana istilah itu benar-benar menggambarkan peningkatan nilai. Perniagaan dan pembayar cukai swasta boleh menyusut nilai aset dengan kenaikan nilai dengan cara yang sama seperti aset dengan penurunan nilai. Perbezaan berlaku ketika menjual aset bernilai untuk keuntungan.

Definisi Pelunasan Negatif

Pelunasan negatif berlaku apabila debitur perniagaan atau swasta membuat pembayaran dengan pinjaman atau kredit yang tidak mencukupi untuk menampung akrual faedah bulanan hutang. Ini menghasilkan peningkatan jumlah baki, walaupun debitur tidak menggunakan wang tunai yang tersedia melalui pinjaman atau kredit. Permodalan bunga adalah bentuk pelunasan lain di mana syarikat pinjaman mengambil faedah yang terakru dalam jangka masa tertentu dan menambahkan faedah tersebut ke baki pinjaman. Ini sering berlaku apabila pelajar menyatakan kesanggupan pinjaman pelajar untuk menangguhkan pembayaran, menurut laman web FinAid.

Mencegah Pelunasan Negatif

Mencegah pelunasan negatif bermula dengan penghutang dan perniagaan mengelakkan pembelian besar dan tidak terjangkau. Mengekalkan baki kad kredit rendah juga membantu mengelakkan pelunasan negatif kerana pembayaran garis kredit bulanan lebih berpatutan. Kerajaan persekutuan juga membantu mencegah pelunasan negatif melalui Akta Kad Kredit 2009. Peraturan yang terdapat dalam undang-undang persekutuan ini menghendaki syarikat kad kredit dan bank menaikkan pembayaran bulanan minimum ke tahap yang mencukupi untuk mengurangkan baki dengan setiap pembayaran penghutang. Selain itu, peraturan ini menghendaki bank dan syarikat kad kredit memberikan maklumat yang lebih terperinci kepada penghutang dan perniagaan, termasuk berapa lama pembayaran garis kredit dapat dilakukan ketika debitur / perniagaan hanya melakukan pembayaran bulanan minimum.

Kegunaan Untuk Susut Nilai

Susut nilai adalah pemotongan cukai yang diambil oleh perniagaan atau kontraktor bebas untuk pembelian aset modal, termasuk peralatan yang diharapkan dapat memperoleh wang untuk syarikat / freelancer sepanjang hayat aset tersebut. Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri membenarkan kontraktor perniagaan / bebas untuk memotong pembelian aset modal sepanjang hayat berguna aset modal menggunakan kaedah garis lurus atau kaedah pengurangan keseimbangan. Kaedah garis lurus hanya mengurangkan keseimbangan aset secara merata sepanjang hayat berguna. Kaedah pengurangan keseimbangan menolak nilai dengan peratusan dan menganggap bahawa aset kehilangan lebih banyak nyawa pada tahun-tahun awal penggunaan daripada tahun-tahun kemudian.

Kejadian Susut Nilai Negatif

Susut nilai negatif adalah keliru dari segi aset modal dan cukai perniagaan. Syarikat yang mempunyai aset modal yang bernilai, termasuk harta tanah, masih boleh menuntut susut nilai ke atas harta tanah ini, walaupun aset tersebut bernilai nilainya. Perniagaan menentukan kadar susut nilai harta tanah melalui asas kos, tempoh pemulihan harta tanah dan kaedah perakaunan yang digunakan. Asas kos merujuk kepada nilai asal aset semasa perniagaan membeli harta tanah ini. Apabila perniagaan memilih untuk menjual aset harta tanah, ia mesti menuntut keuntungan dari penjualan sebagai pendapatan untuk tujuan cukai persekutuan.