Bagaimana Organisasi Anda Berkomunikasi Kesedaran Kualiti?

Pelaksanaan program jaminan kualiti atau pengurusan kualiti boleh gagal sekiranya anggota organisasi anda tidak menyedari bagaimana program ini berfungsi dan aspek kualiti apa yang penting. Anda harus menyediakan sistem yang menyampaikan elemen penting program kepada pekerja. Apabila mereka memahami peranan mereka dalam memastikan syarikat menghasilkan produk berkualiti tinggi, pekerja bertindak balas positif dan membantu meningkatkan sistem kualiti.

Keperluan

Tentukan dan sorot ciri-ciri produk berkualiti tinggi kepada pekerja anda dan terangkan bagaimana menentukan sama ada memenuhi syarat kualiti syarikat. Sampaikan spesifikasi dan standard yang anda gunakan untuk mengukur kualiti dan menerangkan ciri-ciri yang mesti disertakan oleh produk. Pekerja harus memahami manual kualiti dan prosedurnya. Berkomunikasi dan menekankan dasar kualiti penting menumpukan perhatian pekerja untuk menghasilkan produk mengikut piawaian yang berlaku.

Pelanggan

Untuk memenuhi jangkaan kualiti pelanggan, anda harus mengetahui apa yang pelanggan mahukan dan menyampaikan keperluan mereka kepada pekerja. Orang-orang yang paling rapat dengan reka bentuk dan pembuatan produk mesti mengetahui cara menerjemahkan keperluan tersebut ke dalam ciri produk yang diperlukan. Kesedaran kualiti bermaksud pekerja tahu mengapa syarikat merangkumi ciri produk tertentu, bagaimana pelanggan menggunakan produk tersebut dan memanfaatkan ciri ini, dan apa yang berlaku sekiranya produk tersebut tidak memenuhi kehendak pelanggan.

Keberkesanan

Ukur prestasi sistem kualiti dari segi keberkesanan program kualiti anda untuk menghasilkan produk berkualiti. Anda dapat mengukur kualiti dengan menguji produk anda mengikut spesifikasi mereka dan dengan meninjau pelanggan untuk mengetahui sama ada produk anda memenuhi keperluan mereka. Mengomunikasikan hasilnya kepada pekerja membuat mereka mengetahui masalah kualiti dan sejauh mana prestasi syarikat dalam mencapai sasaran kualiti.

Sumbangan

Anda hanya dapat menghasilkan produk berkualiti apabila pekerja melaksanakan setiap perincian operasi dengan betul. Fokus pada perincian ini mungkin dilakukan sekiranya pekerja menyedari bahawa sumbangan mereka sangat penting dalam mencapai tujuan kualiti. Dua aspek sumbangan pekerja adalah bagaimana pelaksanaan kerja mempengaruhi kualiti produk dan bagaimana pekerja dapat menyumbang kepada kepuasan pelanggan. Apabila anda menyampaikan masalah kualiti dalam istilah tersebut, pekerja melihat kaitan langsung antara pekerjaan mereka dan sumbangan yang diberikan oleh setiap aspek terhadap kualiti keseluruhan produk syarikat.