Bolehkah perbelanjaan perniagaan dikurangkan setiap suku tahun?

Satu-satunya dokumentasi cukai suku tahunan yang membolehkan anda menghantarnya adalah wang. Bayaran cukai suku tahunan yang dianggarkan ini membolehkan anda sebagai pemilik perniagaan, atau pekerja sendiri, untuk memenuhi kewajipan cukai tanpa perlu membayar semua cukai yang terhutang pada akhir tahun. Menganggarkan perbelanjaan perniagaan dan pemotongan suku tahunan memerlukan pembukuan yang teliti, dan anda harus selalu mengkaji anggaran anda sebelum memfailkan cukai, untuk mengurangkan kemungkinan kesilapan yang mahal.

Anggaran Pembayaran Cukai

IRS mendorong anda untuk membuat anggaran pembayaran cukai sekurang-kurangnya empat kali setahun. Anggaran pembayaran ini membantu anda mengelakkan liabiliti cukai tambahan, dan mengurangkan kemungkinan membayar denda kerana menunggu sehingga akhir tahun untuk membayar cukai yang terhutang. Anda membuat anggaran jumlah pembayaran cukai dari penjualan perniagaan anda untuk suku yang tertentu. Anggaran pembayaran cukai ini tidak sama dengan memfailkan dokumen cukai anda pada bulan April setiap tahun, dan anda tidak dapat menyertakan dokumentasi yang berkaitan dengan pemotongan ketika anda mengirim pembayaran.

Menganggar Potongan Cukai

Walaupun IRS tidak membenarkan anda menyerahkan pemotongan cukai setiap suku tahun, anda tetap harus menyimpan rekod pemotongan suku tahunan anda sendiri untuk anggaran pembayaran cukai yang sesuai. Anda boleh menyimpan folder yang berasingan untuk setiap pembayaran cukai setiap suku tahun dan menyertakan resit, invois dan tunggakan pembayaran yang sesuai dengan suku tersebut untuk potongan yang anda rancangkan. Anda mungkin juga ingin memasukkan borang-borang cukai yang relevan yang mungkin perlu anda lengkapkan untuk menuntut potongan atau kredit, untuk memudahkan proses pemfailan pada waktu cukai.

Kelebihan Mengira Potongan

Dengan membuat anggaran pemotongan anda, anda dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah tanggungan cukai anda untuk tahun ini, dan dapat membantu mempersiapkan anda sekiranya kekurangan berada di kaki langit. Mengetahui berapa banyak hutang anda kepada IRS terlebih dahulu membolehkan anda memperuntukkan sumber perniagaan untuk memenuhi liabiliti cukai anda pada tarikh akhir tanpa menangguhkan pembayaran. Sebagai alternatif, merancang lebih awal dapat menunjukkan berapa banyak pengembalian cukai anda sebelum anda menghantar dokumen cukai akhir syarikat anda. Anggaran potongan anda dengan teliti juga membantu anda tetap teratur, dan mengurangkan kemungkinan kehilangan potongan cukai atau kredit yang penting.

Kekurangan Anggaran

Kelemahan utama dengan menganggarkan pemotongan cukai anda adalah salah pada akhir tahun. Sekiranya anda memilih untuk mengubah anggaran pembayaran cukai anda ke IRS untuk mengambil kira pengurangan jangkaan anda, ini boleh menyebabkan perniagaan anda mengalami kekurangan tanggungjawab cukai yang besar. Oleh kerana sejumlah besar wang kepada IRS dapat menyebabkan praktik pengumpulan yang agresif, termasuk gadai janji atas harta perniagaan anda dan penyitaan aset anda, termasuk akaun bank dan harta peribadi.