Nisbah Kewangan untuk Menentukan Prestasi Jualan

Nisbah kewangan kuantitatif memberikan bukti kukuh dan objektif mengenai kejayaan atau kegagalan jurujual. Ini membantu menghilangkan rasa tidak puas hati di dalam bahagian penjualan di dalam atau di luar dan menyediakan asas yang kukuh untuk latihan dan pengembangan masa depan. Manfaat tambahan bagi pemilik perniagaan kecil adalah potensi peningkatan keuntungan, kerana tenaga penjualan yang berfungsi dalam budaya pertanggungjawaban sering kali lebih produktif dan akhirnya lebih menguntungkan perniagaan.

Tanda Aras dan Fokus Nisbah

Nisbah Keberkesanan Jualan

Nisbah Hasil Jualan

Nisbah Seluruh Syarikat