Kod Cukai & Penghapusan Inventori

Sekiranya perniagaan anda mempunyai inventori, nilainya adalah bahagian penting dari pendapatan bercukai anda. Menghapus inventori yang rosak, dicuri atau tidak dapat dijual dapat mengurangkan bil cukai anda. Undang-undang cukai persekutuan membolehkan anda menghapuskan barang yang anda hilang akibat kecurian atau bencana, dan ada langkah yang boleh anda ambil untuk menuntut penghapusan cukai untuk inventori yang tidak dapat anda jual.

Kerugian

Sekiranya anda kehilangan inventori kerana kecurian, atau kerana kebakaran, banjir atau bencana lain merosakkan perniagaan anda, anda boleh menuntut kerugian anda sebagai potongan cukai. Setelah anda mengira jumlah kerugian anda, anda boleh memasukkan jumlah tersebut sebagai sebahagian daripada kos barang yang dijual atau sebagai penyesuaian berasingan untuk inventori. Dalam mana-mana keadaan, jika anda menerima pembayaran balik insurans untuk inventori anda, anda mesti mengurangkan kerugian yang dituntut untuk jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans anda.

Pengecutan

Walaupun kedai anda tidak terbakar, anda mungkin akan mengetahui ketika anda membuat inventori fizikal bahawa perniagaan anda tidak mempunyai seberapa banyak inventori seperti yang dinyatakan oleh pembukuan anda. Undang-undang cukai persekutuan membolehkan anda menyesuaikan inventori anda untuk pengecutan. Anda tidak perlu menentukan penyusutan yang tepat setiap tahun: Sekiranya inventori fizikal anda untuk tahun-tahun sebelumnya menunjukkan corak penyusutan sejarah, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri akan membolehkan anda untuk menyatakannya sebagai jumlah penyusutan anda pada tahun pajak semasa.

Pelupusan

Sekiranya anda terlalu banyak menyimpan rak dan tidak dapat membuang inventori anda, ada cara untuk membuangnya dan menuntut kerugian cukai. Anda boleh menjualnya kepada syarikat yang pakar dalam mengendalikan barang yang usang atau terlalu banyak stok. Anda boleh menyumbangkan inventori untuk amal dan menuntut penghapusan dengan cara itu, atau anda boleh menghancurkannya. IRS dapat meneliti tuntutan anda dengan teliti, jadi pastikan anda mempunyai rekod untuk membuktikan kes anda. Sekiranya anda menghancurkan stok anda, contohnya, gambar "sebelum" dan "selepas" mungkin berguna.

Penilaian

Untuk menentukan penghapusan, anda harus menentukan nilai inventori anda menggunakan salah satu kaedah yang diluluskan oleh IRS. Kaedah kos merangkumi semua kos langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan inventori anda, seperti harga inventori, kos yang berkaitan untuk mengangkut barang atau bahan mentah ke kedai anda, dan apa-apa potongan yang anda terima. Kaedah alternatif, "lebih rendah kos atau pasaran," membandingkan kos dengan nilai pasaran inventori. Anda boleh menggunakan angka mana yang lebih rendah.