Bagaimana Membina atau Membangunkan Pasukan Kerja Organisasi Bebas

Banyak keputusan perniagaan penting dibuat secara berkumpulan, menggunakan model pasukan untuk mencapai matlamat organisasi dan projek. Semakin banyak syarikat mengejar objektif perniagaan melalui pasukan kerja organisasi bebas. Pasukan pembuat keputusan umumnya terdiri daripada tiga orang atau lebih yang saling berkomunikasi untuk mencapai objektif perniagaan tertentu. Persekitaran perniagaan yang mendorong interaksi kumpulan diperlukan untuk membina pasukan yang berkesan.

1

Pastikan matlamat dan objektif pasukan jelas. Kejelasan akan memberi kesan yang signifikan pada arah awal kumpulan. SMART adalah akronim yang sering digunakan untuk tujuan dan objektif yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik dan terhad masa. Juga, ketika peserta pasukan adalah bagian dari proses penetapan tujuan, mereka cenderung "membeli" lebih awal ke misinya. Dengan merasa lebih dilaburkan dalam membuat keputusan, ahli pasukan dapat menunjukkan tahap penyertaan yang lebih tinggi.

2

Pecahkan projek tersebut kepada fungsi dan tugas tertentu, menguraikan semua kerja yang mesti dilakukan oleh kumpulan untuk mencapai tujuan dan objektif. Ketua pasukan harus menyedari kekuatan dan kelemahan setiap anggota. Ini akan menjadi penting dalam membuat tugasan kerja individu dan kumpulan kecil dalam pasukan. Untuk keberkesanan projek, anggota mesti komited dengan peranan yang diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugas asas dan fungsi penyelenggaraan yang menjadi tanggungjawab pasukan.

3

Pastikan kumpulan bekerjasama dengan lancar. Hubungan interpersonal dan kerja mesti bersatu padu selama penugasan pasukan, yang memerlukan pemimpin meminimumkan konflik dan membuat anggota merasa senang bekerja bersama.

4

Kembangkan aktiviti membina pasukan untuk membantu ahli memahami dinamik pasukan dengan lebih baik dan mengetahui lebih banyak mengenai ahli lain. Kegiatan pengembangan pasukan mungkin merangkumi pengunduran diri yang membawa pasukan keluar dari suasana perniagaan untuk mengukuhkan ikatan. Sesuatu yang sederhana seperti permainan softball berpasukan dapat membantu anggota beralih dari orientasi individu ke orientasi pasukan.