Kelebihan & Batasan Metrik Perniagaan

Metrik hanyalah standard pengukuran untuk menentukan sama ada organisasi maju atau gagal dalam usahanya. Metrik perniagaan melibatkan pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang syarikat. Dengan mengukur data secara objektif, pemimpin perniagaan dapat mengembangkan kerangka untuk membuat keputusan perniagaan yang rasional untuk meningkatkan prestasi dan menghilangkan sampah.

Kualiti

Syarikat semakin mencari kaedah untuk meningkatkan kualiti proses dan produk mereka untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Penggunaan metrik perniagaan yang berkesan dapat membantu syarikat meningkatkan kualiti. Sebagai contoh, kesalahan yang konsisten dengan peralatan atau prestasi rendah dalam standard perkhidmatan pelanggan dapat diperbaiki melalui pengukuran yang dapat mengasingkan sumber masalah. Dalam menilai prosedur dan proses, masalah dapat timbul jika data ketinggalan zaman, kerana angka buruk lebih buruk daripada tidak ada nombor.

Kos

Laporan kewangan mengandungi metrik yang dapat digunakan untuk menilai bidang-bidang seperti nisbah harga-ke-pendapatan, pendapatan per pelanggan, pendapatan per pekerja dan pertumbuhan pangsa pasar dalam industri. Metrik perniagaan juga dapat mengenal pasti bahagian kos anda yang sia-sia dan tidak menghasilkan nilai bagi pelanggan anda. Sebaliknya, pengumpulan dan penafsiran data kewangan mungkin sukar dan memakan masa, dan penggunaan metrik perniagaan yang tepat pada umumnya memerlukan pelaburan dalam latihan.

Pelanggan

Sebilangan besar data pelanggan tidak pernah digunakan oleh syarikat. Sebagai contoh, data pelanggan dapat memberikan gambaran mengenai pola pembelian pengguna atau menunjukkan kawasan ketidakpuasan pelanggan. Perisian kecerdasan perniagaan selalunya akan mempercepat dan mempermudah proses analisis data pelanggan. Semasa menggunakan metrik, berhati-hati ketika mengukur konsep abstrak seperti kepuasan pelanggan. Dalam situasi seperti itu, lebih baik anda fokus pada keseluruhan tujuan dan objektif perniagaan anda yang berkaitan dengan peningkatan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti, daripada terlalu fokus pada metrik.

Pasukan

Sejumlah pendekatan analisis perniagaan formal bergantung pada metrik perniagaan, seperti kaedah kad skor seimbang, Six Sigma dan penilaian pulangan pelaburan. Apabila digunakan dengan betul, teknik ini dapat memberikan banyak gambaran mengenai prestasi kakitangan. Memperkenalkan proses metrik perniagaan dalam organisasi mungkin memerlukan perubahan budaya perniagaan, memastikan komitmen yang mendalam dari pihak pengurusan dan staf sokongan. Penting juga untuk memastikan bahawa data yang berkaitan dengan prestasi kakitangan disampaikan dengan cara yang berguna bagi penerima.

Pengurusan masa

Metrik perniagaan dapat menilai pelbagai aspek pengurusan masa dalam organisasi. Sebagai contoh, mengukur penghantaran tepat waktu membolehkan pasukan khidmat pelanggan fokus pada salah satu masalah utama di sebalik ketidakpuasan pelanggan - penghantaran lewat. Dengan menggunakan perisian kecerdasan perniagaan, syarikat dapat mengenal pasti masalah penghantaran sebelum menjadi masalah. Namun, ingatlah bahawa mungkin mudah untuk mengumpulkan data mengenai aktiviti tertentu untuk menilai masalah waktu, tetapi jika aktiviti tersebut tidak material, usaha itu akan sia-sia. Oleh itu, berhati-hatilah untuk tidak membuat analisis berlebihan kerana tidak semua yang dapat diukur mempunyai implikasi prestasi.