Cara Menukar Dokumen EPS ke Penerbit

Format PostScript Encapsulated digunakan untuk gambar seperti logotaip yang merangkumi teks yang perlu dicetak pada tahap kualiti yang sangat tinggi. Fail EPS tidak dapat dibuka atau diubah dalam Microsoft Publisher, tetapi file EPS dapat diimport ke Publisher dan disimpan dalam format .pub Publisher. Hasilnya lebih memuaskan untuk alat tulis perniagaan bercetak dan e-mel serta untuk penggunaan Web. Selain itu, tidak seperti file EPS yang hanya dapat dicetak pada printer yang memiliki kemampuan PostScript, file Publisher dapat dicetak pada printer mana pun.

1

Lancarkan Penerbit. Klik tab "Masukkan" pada pita Penerbit.

2

Klik ikon "Gambar" di bawah tab Sisipkan. Gunakan kotak dialog yang muncul untuk mencari fail gambar EPS yang ingin anda import ke komputer anda. Klik pada ikon atau entri di folder yang sesuai dan klik butang "Sisipkan" setelah nama fail ditunjukkan di medan teks di bahagian bawah kotak dialog.

3

Tunggu sebentar sehingga fail muncul sebagai gambar dalam dokumen Penerbit anda. Seret gambar ke bahagian dokumen di mana anda mahu meletakkannya. Seret salah satu daripada empat petunjuk bulat di sudut atau salah satu daripada dua petak persegi di sisinya untuk mengubah saiz atau meregangkan gambar jika perlu.

4

Tambahkan gambar, kotak teks dan teks lain atau ciri lain ke dokumen anda seperti yang anda mahukan.

5

Klik tab "Fail" di kiri atas dokumen dan pilih "Simpan Sebagai" untuk memilih nama untuk fail anda dan simpan di lokasi yang anda pilih di komputer anda. Anda sekarang boleh mencetaknya, menyimpannya sebagai file PDF untuk dikirim sebagai lampiran, atau menggunakan fail tersebut seperti yang anda lakukan dengan file Publisher.