Pengurusan Pemasaran: Analisis SWOT

Dalam sebarang proses perancangan strategik, seorang penganalisis meneliti faktor-faktor tertentu untuk menentukan strategi pertumbuhan yang harus diambil oleh syarikat. Proses ini melibatkan melihat dua faktor dalaman - kekuatan (S) dan kelemahan (W); dan dua faktor luaran - peluang (O) dan ancaman (T). Jenis analisis pasaran strategik ini disebut analisis SWOT.

Bila hendak menggunakan SWOT

Analisis SWOT dirancang untuk memberikan maklumat yang menunjukkan kepada syarikat cara terbaik untuk menggunakan sumber dan kemampuannya dalam pasaran perniagaannya. Analisis SWOT membolehkan syarikat memutuskan strategi apa yang menawarkan peluang pertumbuhan terbaik, di mana kekuatan dan peluang pasaran syarikat bertindih, bagaimana mengatasi kelemahan, dan sama ada mengejar peluang baik atau mengelakkan ancaman.

Cara menggunakan SWOT

Setelah masalah utama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dikenal pasti dan disenaraikan, mereka dibandingkan dengan objektif pemasaran syarikat untuk menentukan tindakan terbaik bagi syarikat. SWOT juga dapat digunakan dengan ujian audit dan analisis lain untuk menarik gambaran yang lebih lengkap mengenai tempat syarikat sebaiknya mengarahkan sumbernya.

Kekuatan

Kekuatan syarikat adalah perkara yang dimiliki syarikat untuk mengembangkan kelebihan daya saing. Ini mungkin merangkumi faktor-faktor seperti nama jenama, reputasi, akses eksklusif ke bahan, kakitangan yang terlatih, paten, dan lain-lain. Faktor seperti pengetahuan pakar, dan bahkan lokasi, juga boleh menjadi kelebihan. Syarikat harus bersikap realistik mengenai kekuatan semasa melakukan analisis SWOT, tetapi juga memastikan mereka merangkumi semua aspek perniagaan yang memberi nilai tambah.

Kelemahan

Kelemahan mungkin adalah ketiadaan kekuatan tertentu, seperti kurangnya perlindungan paten, lokasi yang buruk atau produk yang tidak berkualiti. Kelemahan mungkin juga berkaitan dengan kekuatan. Sebagai contoh, mempunyai kemampuan pembuatan yang besar mungkin merupakan kekuatan, tetapi jika tidak digunakan sepenuhnya, atau tidak cukup fleksibel untuk pasar yang bergerak cepat, itu juga dapat dilihat sebagai kelemahan. Kelemahan lain boleh merangkumi reputasi yang buruk, kekurangan akses kepada pengedaran, atau kurangnya kepakaran. Semasa menyenaraikan kelemahan, dan faktor lain, selalu bersikap spesifik.

Peluang

Di sinilah penganalisis perlu berfikir secara kreatif. Peluang boleh merangkumi keperluan atau jurang yang tidak terpenuhi di pasar, teknologi baru, pembukaan pasar baru, penggabungan, atau bahkan pelonggaran peraturan. Dalam analisis SWOT, setiap penilaian peluang tidak boleh terlalu rumit, hanya mengenal pasti peluang yang berpotensi. Ini juga berlaku untuk faktor-faktor lain.

Ancaman

Ancaman boleh datang dari perubahan di pasar, dari pesaing yang memperkenalkan produk baru, dan dari perubahan pada teknologi yang menjadikan produk menjadi usang. Ancaman juga dapat melibatkan perubahan selera atau mode pelanggan, peraturan atau pajak baru, perang harga, atau persaingan yang baru muncul. Ketika memeriksa ancaman, dan juga faktor-faktor lain, SWOT harus diterapkan dengan cara yang dapat dibuat perbandingan dengan persaingan.