Cara Membaca Senarai Jualan Lien Cukai

Apabila pelabur harta tanah atau pemilik perniagaan ingin memperoleh harta tanah, mereka mungkin mempertimbangkan untuk membeli harta tanah dengan tanggungan cukai atau lelong penyitaan. Harta tanah boleh dijual dengan harga lebih rendah daripada nilai pasaran pada lelongan penyitaan cukai. Pemungut cukai daerah menawarkan harta tanah untuk dijual melalui lelongan awam apabila pemiliknya gagal membayar cukai harta tanah untuk jangka waktu tertentu. Apabila lelongan dijadualkan, daerah akan menyediakan senarai penjualan gadai janji cukai dengan maklumat mengenai setiap harta tanah. Daerah memuat naik senarai penjualan di laman web dan kadangkala mencetak selebaran. Peraturan lelong mungkin memerlukan pelabur untuk menghadiri lelongan dan membuat tawaran secara langsung. Sebilangan daerah mengadakan kontrak dengan syarikat lelong untuk mengadakan lelongan dalam talian sementara daerah lain menawarkan lelongan bidaan tertutup.

Jenis dan Saiz Harta Tanah

Tanah dan tanah kosong dengan penambahbaikan dapat dijual di lelong penyitaan cukai. Senarai penjualan biasanya merangkumi nilai tanah yang dinilai dan sebarang penambahbaikan. Pembaikan sering terdiri daripada rumah, perniagaan, garaj, bangsal, dan telaga. Ukuran petak dalam ekar atau kaki persegi diperhatikan. Peta bungkusan yang menunjukkan lokasi harta tanah di peta daerah dilampirkan. Beberapa daerah juga termasuk ukuran, dalam rakaman persegi, dan ciri-ciri penambahbaikan.

Lokasi Harta Tanah

Lokasi harta tanah biasanya disenaraikan dengan tiga kaedah, nombor petak penilai, perihal undang-undang dan alamat fizikal. APN adalah nombor yang diberikan kepada harta tanah oleh penilai cukai daerah. Huraian undang-undang merangkumi keterangan bertulis mengenai lokasi harta tanah. Sistem Tanah dan Ukur Awam AS digunakan untuk menulis keterangan undang-undang. Ini menunjukkan lokasi harta tanah menggunakan nombor bandar, jarak dan bahagian. Untuk harta tanah yang dibangunkan, alamat jalan fizikal disenaraikan.

Cukai

Senarai penjualan biasanya merangkumi maklumat mengenai cukai harta tanah yang perlu dibayar. Ia menunjukkan kawasan kadar cukai dan kadar cukai. Sebarang penilaian khas yang dilampirkan pada harta tanah disertakan. Penilaian khas dinilai terhadap harta tanah untuk projek awam seperti perlindungan kebakaran.

Butiran Lelong

Terlampir dalam senarai penjualan adalah maklumat dan peraturan untuk lelongan. Peraturan daerah dan negeri menentukan prosedur yang digunakan daerah untuk melelong dan memungut cukai harta tanah yang belum dibayar. Jenis lelong dan tarikh dan masa disenaraikan. Sebilangan daerah memerlukan calon pembida untuk membuat prapendaftaran dan membayar deposit. Selepas lelongan, penawar yang berjaya mengikuti undang-undang daerah untuk membayar harta tanah.