Cara Menulis ke Fail dalam ASP Dari Borang

Walaupun kebanyakan laman web perniagaan menyimpan maklumat ke pangkalan data, beberapa menulis data ke fail, seperti fail teks atau PDF. Pembangun yang menulis skrip ASP untuk Web menggunakan objek sistem fail untuk menulis data ke fail Windows. Setelah membuat objek sistem fail bernama di ASP, hanya memerlukan beberapa baris kod untuk membuat fail baru dan menulis data kepadanya. Data boleh datang dari mana-mana sumber, termasuk borang yang dikirimkan oleh pengguna. Tag HTML merangkumi parameter yang menamakan fail skrip ASP; skrip menerima dan memproses data dari borang.

1

Mulakan program pengembangan ASP kegemaran anda, seperti Visual Web Developer Express Microsoft atau Adobe's Dreamweaver. Anda juga boleh menggunakan Windows Notepad ++.

2

Buat fail ASP baru dalam program pembangunan anda. Pada Notepad ++, klik menu "File" dan pilih "Save as…". untuk membuka kotak dialog simpan, kemudian klik menu tarik-turun dengan judul "Simpan sebagai jenis ..." dan pilih "Semua Fail." Ketik "write_form_data.asp" (tanpa tanda petik) di kotak teks nama fail, kemudian klik butang "Simpan".

3

Ketik beberapa baris kod untuk memulakan fail ASP sebagai program VBScript, kerana teks ini menggambarkan:

<%

4

Tambahkan kod untuk membuat objek sistem fail dan buka fail Windows, menggunakan teks berikut sebagai contoh:

set filesystemobject = Server.CreateObject ("Scripting.FileSystemObject") set file = filesystemobject.OpenTextFile ("c: \ files \ formdata.txt", 8, benar)

5

Tambahkan kod untuk mengambil pemboleh ubah individu dari data borang dan tulisnya, seperti berikut:

file.WriteLine (request.querystring ("name")) file.WriteLine (request.querystring ("address")) file.WriteLine (request.querystring ("city")) file.WriteLine (request.querystring ("negara") )) file.WriteLine (request.querystring ("zip"))

Dalam contoh ini, borang telah melewati bidang "nama," "alamat," "kota," "negara" dan "zip" ke skrip ASP. Kaedah "request.querystring" mengambil setiap medan dari data borang.

6

Tambahkan kod untuk menutup fail, lepaskan fail dan objek sistem fail, kemudian tambahkan simbol kurungan kanan "%>" untuk menyelesaikan program VBScript, seperti berikut:

file.Close set file = Tidak ada set filesystemobject = Tidak ada%>

7

Simpan fail ASP dan tutup program pembangunan.