Cara Membuat Laporan Faktur Harian dalam Buku Pantas

QuickBooks menyediakan beberapa laporan bawaan dan pra-konfigurasi di Pusat Laporan. Menyesuaikan laporan memerlukan anda memilih penapis yang sesuai untuk menunjukkan transaksi mengikut hari, minggu, bulan, tahun atau julat tarikh tertentu. Apabila anda ingin membuat laporan harian, anda boleh memilih pilihan untuk menyusun laporan mengikut tarikh. Pilihan ini menunjukkan senarai pelanggan dengan setiap transaksi disenaraikan mengikut urutan pada tarikh pembelian dibuat. Anda juga dapat mempersempit hasilnya lebih jauh untuk hanya menunjukkan transaksi untuk hari perniagaan semasa.

1

Klik menu "Laporan", pilih "Pelanggan & Penghutang" dan pilih "Buka Invois" dari senarai.

2

Klik senarai tarik-turun "Tarikh", dan pilih "Hari ini" dari senarai pilihan.

3

Pilih senarai tarik-turun "Urutkan Mengikut" dan pilih pilihan "Tarikh".

4

Klik butang "Hafal", ketik "Faktur Harian" ke dalam bidang Nama dan klik "OK."

5

Klik menu "Laporan", pilih "Laporan yang Diingat" dan pilih laporan anda dari senarai untuk menjalankan laporan setiap hari.