Dasar Personel untuk Kakitangan Pusat Penjagaan Harian

Sekiranya anda mengendalikan pusat jagaan harian, polisi yang mengatur setiap kakitangan yang anda gunakan ditentukan oleh pemerintah negeri. Setiap negeri mempunyai polisi pelesenan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari penyedia penjagaan anak yang lebih rendah. Walaupun garis panduan sedikit berbeza di setiap negeri, peraturan umum mengenai staf sangat serupa. Peraturan perlesenan kanak-kanak khusus negeri boleh didapati dari Jabatan Kanak-kanak dan Keluarga negeri atau agensi yang setaraf dengannya.

Pemeriksaan Latar Belakang

Negara-negara mengamanatkan beberapa bentuk pemeriksaan latar belakang calon pekerja pusat jagaan harian, seperti cap jari, pemeriksaan latar belakang jenayah nasional atau persekutuan, pelepasan penderaan kanak-kanak dan wawancara rujukan. Setiap negeri melarang pesalah seks bekerja dengan atau di sekitar anak-anak. Piawaian ini berlaku untuk sukarelawan penitipan anak dan juga pekerja yang dibayar.

Umur, Pendidikan dan Pengalaman

Banyak negeri menghendaki kakitangan penjagaan kanak-kanak berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, terutama mereka yang bertanggungjawab untuk pengawasan anak-anak secara langsung. Personel umumnya dikehendaki memiliki diploma sekolah menengah, walaupun beberapa pusat memerlukan ijazah sarjana muda dalam perkembangan atau pendidikan anak. Walau apa pun, kakitangan mesti mempunyai pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan pemakanan, kebersihan dan kebersihan, berkomunikasi dengan anak-anak, pengiktirafan penyakit, pentadbiran ubat jika perlu, CPR (termasuk bayi), pertolongan cemas, teknik disiplin yang sesuai dan perkembangan anak.

Rekod

Banyak negeri memerlukan rekod kakitangan dan kakitangan untuk pemeriksaan oleh pihak berkuasa pada bila-bila masa. Rekod pada amnya mesti menyenaraikan semua pekerja bergaji dan latihan, pendidikan, pengalaman, kedudukan, usia, latar belakang perubatan, maklumat latar belakang jenayah dan tarikh pengambilan mereka. Banyak negeri juga memerlukan dokumentasi hari di mana pengganti digunakan di kelas tertentu sebagai ganti guru biasa.

Keselamatan Kanak-kanak

Personel diharapkan dapat mengetahui protokol yang tepat ketika anak melaporkan atau menyinggung penderaan fizikal atau seksual. Anggota kakitangan harus mempunyai latihan untuk mengenali tanda-tanda penyalahgunaan dan cara yang tepat untuk melaporkan maklumat tersebut kepada pengarah pusat dan pihak berkuasa. Di samping itu, kakitangan mesti mengetahui simptom penyakit berjangkit yang biasa dan bagaimana mencegah penyebaran kuman. Pengetahuan mengenai pertolongan cemas juga diperlukan sekiranya seorang kanak-kanak mengalami kecederaan ringan.