Adakah Organisasi Bukan Untung Perlu Mengisi Penyata Untung Rugi?

Badan amal dan organisasi bukan untung yang lain layak untuk menerima sumbangan tanpa cukai. Organisasi bukan untung juga dikecualikan daripada memfailkan cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, kebanyakan kumpulan bukan untung mesti mengemukakan laporan tahunan untuk mengekalkan status bebas cukai mereka.

Organisasi Bukan Untung

Kumpulan bukan untung melakukan khidmat amal dan sosial seperti memberi makan kepada orang yang lapar, menyokong sekolah, menaja seni atau menanggapi bencana seperti banjir dan gempa bumi. Pendapatan untuk organisasi nirlaba sebahagian besarnya berasal dari sumbangan, geran kerajaan dan dana yayasan. Sebilangan dana disalurkan terus kepada mereka yang memerlukan sementara dana lain digunakan untuk mengambil kakitangan, membayar sewa dan membeli bekalan dan peralatan.

Penyata Untung Rugi

Kumpulan bukan untung, secara semula jadi, tidak menghasilkan keuntungan. Sebarang pendapatan yang diterima melebihi perbelanjaan digunakan untuk menyokong misi organisasi. Sekiranya lebihan dana digunakan dengan cara lain, kumpulan mungkin kehilangan status bukan untung.

Borang 990

Sebilangan besar organisasi bukan untung memfailkan laporan kewangan yang tersedia untuk umum yang dikenali sebagai Borang 990. Borang ini diperlukan oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS). Borang IRS 990 adalah penyata tahunan terperinci mengenai pendapatan dan perbelanjaan bukan untung.

Pengecualian

Gereja-gereja yang berfungsi sebagai organisasi bukan untung tidak diharuskan mengajukan Borang 990, sesuai dengan status organisasi agama yang bebas cukai dan prinsip pemisahan gereja dan negara. Beberapa kumpulan lain, seperti organisasi nirlaba di suku India, juga dikecualikan daripada syarat Borang 990. Kumpulan ini mungkin tidak mempunyai laporan kewangan yang tersedia untuk umum.

Rekod Awam

Organisasi yang mengemukakan Borang 990 diminta untuk menyediakan maklumat kewangan mereka kepada orang ramai. Anda boleh menghubungi kumpulan bukan untung untuk mendapatkan salinan Borang 990nya. Terdapat juga laman web, seperti GuideStar, yang menyusun data Borang 990 dan membuatnya tersedia dalam talian.