Apakah Anak Syarikat Tahap Pertama?

Syarikat besar kadangkala memperoleh atau mewujudkan syarikat kecil yang terpisah daripada mereka sendiri. Apabila syarikat yang lebih besar memiliki sekurang-kurangnya 50 peratus saham syarikat yang lebih kecil, syarikat yang lebih kecil adalah anak syarikat syarikat yang lebih besar. Sekiranya tidak ada entiti lain yang memiliki syarikat yang lebih besar, maka syarikat yang lebih kecil adalah anak syarikat peringkat pertama.

Terminologi

Dalam struktur korporat berjenjang, syarikat paling atas tidak dimiliki oleh syarikat lain. Anak syarikat yang dimiliki oleh syarikat ini adalah anak syarikat peringkat pertama. Sekiranya anak syarikat peringkat pertama memiliki sekurang-kurangnya 50 peratus saham di syarikat lain, syarikat itu adalah anak syarikat peringkat kedua. Syarikat peringkat pertama adalah ibu bapa langsung syarikat peringkat kedua, dan ibu bapa syarikat peringkat pertama adalah ibu bapa utama syarikat peringkat kedua.

Mengenai Anak Syarikat Tahap Pertama

Anak syarikat peringkat pertama melapor terus kepada syarikat induk utama. Oleh kerana syarikat induk memiliki lebih daripada 50 peratus saham anak syarikat peringkat pertama, ia mempunyai kuasa suara majoriti dan dapat mengawal lembaga pengarah anak syarikat itu. Ini membolehkan syarikat induk mempengaruhi semua dasar dan keputusan pengurusan anak syarikat peringkat pertama. Sekiranya anak syarikat peringkat pertama adalah induk anak syarikat peringkat kedua, ibu bapa utama dapat mengawal anak syarikat tahap kedua melalui pengaruhnya terhadap syarikat peringkat pertama.

Faedah Cukai

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri menawarkan faedah cukai tertentu kepada syarikat induk beberapa anak syarikat peringkat pertama. Walau bagaimanapun, syarikat induk tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapat faedah ini melainkan jika memiliki sekurang-kurangnya 80 peratus saham anak syarikat peringkat pertama. Sekiranya syarikat induk memenuhi syarat untuk mendapat faedah cukai, syarikat tersebut dapat menerima dividen bebas cukai dari anak syarikat. Kedua-dua syarikat juga boleh memilih untuk mengemukakan penyata cukai gabungan.

Pertimbangan

Syarikat induk dan anak syarikat peringkat pertama yang memfailkan penyata cukai gabungan dapat menggunakan kerugian dari satu syarikat untuk mengimbangi keuntungan dari syarikat lain, sehingga mengurangkan liabiliti cukai syarikat. Manfaat cukai ini tidak terhad kepada induk utama dan mungkin tersedia untuk anak syarikat yang memiliki sekurang-kurangnya 80 peratus anak syarikat peringkat rendah. Syarikat subsidiari mana-mana peringkat mungkin awam atau swasta.