Langkah ke Penilaian Projek

Penilaian 360 darjah dapat melengkapkan sistem penilaian prestasi tradisional ketika menilai faktor masa, kos dan kualiti projek. Ini adalah pendekatan penilaian yang berfokus pada pengumpulan data, maklumat dan pendapat dari berbagai sumber. Ini termasuk maklum balas daripada pengurus projek, ahli pasukan projek, rakan kongsi, vendor, pelanggan, pelanggan dan pengguna akhir. Salah satu kekuatan yang dikenal pasti dengan pendekatan ini adalah bahawa ia memberikan gambaran prestasi yang lebih lengkap dan dapat membantu pihak berkepentingan projek menjadi lebih menyedari kekuatan dan kelemahan untuk tujuan pengembangan amalan terbaik.

Pengurusan masa

Sebagai tambahan kepada penilaian tradisional mengenai jadual penjadualan dan anggaran laporan terhadap prestasi sebenar, penilaian pengurusan masa mungkin termasuk memberikan tinjauan dan soal selidik kepada anggota pasukan projek untuk menilai keberkesanan penjadualan projek dan persembahan skala waktu. Soal selidik maklum balas projek juga dapat menilai kekuatan dan kelemahan dengan teknik pengurusan masa yang digunakan untuk mengembangkan tonggak projek dan menjadualkan komponen projek lain.

Belanjawan Projek

Teknik penjejakan anggaran tradisional merangkumi analisis varians, yang menilai perbezaan antara anggaran anggaran dengan perbelanjaan projek akhir. Makanan tambahan 360 darjah boleh meminta maklum balas tambahan daripada ahli pasukan projek yang berkaitan dengan peruntukan belanjawan. Selain itu, tinjauan akhir projek dapat dikembangkan untuk memberikan analisis kos-manfaat yang menilai nilai atau kadar pulangan yang dirasakan untuk setiap elemen anggaran projek.

Prestasi Pasukan

Semasa mengaudit kepegawaian projek, persoalan utama adalah sama ada orang yang ditugaskan untuk projek itu layak. Ini termasuk pengurus projek dan ahli pasukan projek. Ahli pasukan projek dapat menyelesaikan penilaian kumpulan dan penilaian kendiri yang berkaitan dengan bidang prestasi projek utama. Sebagai contoh, penilaian kendiri dapat memberi peluang kepada ahli projek untuk menilai keberkesanan penugasan projek. Juga, pengguna akhir projek, pelanggan, pelanggan dan vendor dapat memberikan maklum balas mengenai prestasi ahli pasukan berdasarkan hubungan mereka dengan pengurus projek dan ahli pasukan projek.

Pengurusan Penjual

Prestasi vendor juga merupakan sebahagian daripada audit projek. Tahap penglibatan vendor dalam projek akan sangat berbeza dari satu projek ke projek yang lain. Mungkin ada sekumpulan prosedur formal yang berkaitan dengan harapan prestasi vendor. Sekiranya ada, buat tinjauan metrik prestasi dari prosedur yang dapat diselesaikan oleh pengurus projek untuk menilai faktor ketepatan masa, kualiti dan kos. Juga, ahli pasukan projek dengan hubungan langsung dengan vendor tertentu dapat memberikan input mengenai prestasi vendor.