Cara Mengubah Gabungan Fail Dengan Dasar Kumpulan

Dasar Kumpulan membolehkan perniagaan mengawal dan mengkonfigurasi tetapan komputer dan pengguna dalam persekitaran Direktori Aktif. Pentadbir boleh menggunakan Konsol Pengurusan Dasar Kumpulan untuk membuat perubahan pada Dasar Kumpulan yang ada atau membuat yang baru. Sekiranya anda ingin mengubah persatuan fail - iaitu, aplikasi mana yang dihubungkan dengan format fail tertentu pada PC - untuk bekas AD, buat objek Jenis Fail baru di GPMC.

1

Klik "Mula," "Alat Pentadbiran" dan kemudian "Konsol Pengurusan Dasar Kumpulan."

2

Klik kanan objek sasaran Kumpulan Polisi dan kemudian pilih "Edit" dari menu konteks untuk membuka Editor Pengurusan Dasar Kumpulan.

3

Kembangkan "Konfigurasi Komputer," "Keutamaan" dan "Tetapan Panel Kawalan." Klik kanan "Pilihan Folder."

4

Arahkan ke "Baru" dan kemudian klik "Jenis Fail." Pilih "Ganti" dari menu lungsur Tindakan.

5

Pilih "Sambungan Fail" dari menu lungsur Tetapan Jenis Fail dan kemudian ketik pelanjutan.

6

Klik "Konfigurasi Tetapan Kelas", kemudian "Baru". Masukkan ke bidang yang sesuai jalan penuh fail yang menghubungkan ke aplikasi yang ingin anda kaitkan dengan format fail. Klik "OK."

7

Klik "OK" untuk mengaitkan peluasan fail dengan aplikasi baru.