Undang-undang Tanda Dagangan untuk Logo Syarikat

Logo syarikat anda dilindungi oleh undang-undang tanda dagang sebaik sahaja anda mula menggunakannya dalam perniagaan anda. Undang-undang tanda dagang asas melindungi hak eksklusif anda untuk menggunakan logo syarikat anda tanpa memerlukan pendaftaran dengan mana-mana agensi kerajaan. Walau bagaimanapun, mendaftarkan logo syarikat anda memberikan perlindungan yang lebih besar untuk hak cap dagang anda. Bergantung pada keperluan perniagaan anda dan keunikan logo anda, anda boleh mendaftarkan logo syarikat anda di bawah undang-undang negeri, persekutuan atau antarabangsa.

Hak Tanda Dagangan Asas

Tahap asas undang-undang tanda dagangan di Amerika Syarikat berasal dari apa yang dikenali sebagai common law. Jenis undang-undang ini tidak bergantung pada pemerintah negeri atau persekutuan yang membuat undang-undang, tetapi berakar pada keputusan kehakiman mahkamah negeri. Sekiranya pesaing perniagaan menggunakan logo syarikat anda tanpa persetujuan anda, anda boleh menuntut pesaing di pengadilan negeri atas perintah - yakni, perintah pengadilan yang memerintahkan pesaing anda berhenti menggunakan logo syarikat anda. Batasan hak cap dagang undang-undang yang ketara adalah kawasan geografi di mana anda boleh menegakkan hak anda. Secara umum, anda tidak boleh menegakkan hak cap dagang undang-undang umum di luar kawasan di mana anda memasarkan produk atau perkhidmatan anda.

Undang-undang Tanda Dagangan Negeri

Logo syarikat anda boleh didaftarkan dengan negara tempat syarikat anda berada, dan juga dengan negeri lain di mana syarikat anda menjalankan perniagaan. Sebilangan besar negeri memerlukan pendaftaran cap dagang dengan pejabat setiausaha negara, seperti di Texas. Tahap perlindungan cap dagang di bawah undang-undang negeri berbeza dari negeri ke negeri. Contohnya, logo tanda dagang di Texas sah selama lima tahun sebelum mesti diperbaharui. Di Arizona, pendaftaran sah selama 10 tahun sebelum pembaharuan diperlukan. Perlindungan untuk cap dagang yang didaftarkan di bawah undang-undang negeri terhad kepada keadaan pendaftaran.

Undang-undang Tanda Dagangan Persekutuan

Undang-undang persekutuan utama untuk hak cap dagang dipanggil Lanham Act, dengan pendaftaran tanda dagangan dikendalikan secara eksklusif oleh Pejabat Paten dan Tanda Dagangan AS. Dengan mendaftarkan logo syarikat anda dengan USPTO, anda memperoleh hak cap dagang yang signifikan di bawah undang-undang persekutuan yang tidak terdapat di bawah undang-undang negeri atau undang-undang umum. Sebagai contoh, pendaftaran tanda dagangan persekutuan berlaku di seluruh negara, dianggap sah dalam sebarang tuntutan pelanggaran tanda dagangan dan tidak dapat dipertikaikan lima tahun selepas pendaftaran. Undang-Undang Lanham juga memberi anda hak untuk menuntut keuntungan yang dibuat oleh pelanggar menggunakan tanda dagangan anda, serta ganti rugi tiga kali ganda dalam kes di mana pelanggar didapati bertindak dengan niat buruk.

Protokol Madrid

Pendaftaran tanda dagangan antarabangsa untuk banyak negara diatur oleh perjanjian yang dikenali sebagai Protokol Madrid. Pada Januari 2012, AS dan 85 negara lain telah menandatangani perjanjian tersebut. Anda boleh menghantar permohonan tanda dagangan antarabangsa untuk logo syarikat anda ke USPTO jika logo tersebut sudah didaftarkan dengan USPTO atau permohonan belum selesai. USPTO meneruskan permohonan anda ke Biro Antarabangsa Organisasi Harta Intelek Dunia, di Geneva, Switzerland. Dengan mengemukakan permohonan antarabangsa, anda secara berkesan mengemukakan permohonan pendaftaran tanda dagangan di semua negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Prosedur ini mempermudah pendaftaran antarabangsa dengan hanya memerlukan satu aplikasi untuk semua negara. Walau bagaimanapun,tahap perlindungan untuk tanda dagangan anda di negara lain bergantung pada undang-undang tanda dagangan negara tersebut.