Cara Berurusan Dengan Pekerja yang Tidak Aktif

Pekerja menjadi marah di tempat kerja dengan pelbagai sebab, termasuk keputusan oleh pihak pengurusan, konflik dengan rakan sekerja dan tekanan dalam kehidupan peribadi mereka. Sebagai pengurus, bukan tugas anda untuk memberi nasihat kepada pekerja yang marah dan menyelesaikan masalah mereka. Namun, tugas anda adalah untuk menjaga persekitaran kerja yang selamat dan menguatkuasakan peraturan yang berfungsi untuk keselamatan keseluruhan dan pengeluaran dan keuntungan yang baik bagi syarikat. Ini bermaksud anda tidak boleh mengabaikan pekerja yang marah, walaupun kemarahan mereka tidak ada kaitan dengan pekerjaan mereka.

1

Mendokumentasikan tingkah laku yang anda perhatikan dari pekerja. Perhatikan kesan tingkah lakunya terhadap pekerja lain atau projek tertentu.

2

Kaji semula polisi syarikat mengenai disiplin dan keselamatan. Walaupun anda harus segera mengatasi kemarahan dan kekecewaan pekerja, anda tetap harus bertindak mengikut peraturan syarikat.

3

Berunding secara peribadi dengan pengurus lain mengenai pekerja. Periksa semula persepsi anda tentang apa yang sedang berlaku dan dapatkan apa yang harus dilakukan. Ini memastikan anda mengkaji keadaan secara objektif dan tidak bertindak berdasarkan emosi anda. Ini juga memberi tahu orang lain di syarikat bahawa ada masalah dan membuka pintu bagi anda untuk meminta izin untuk tindakan tatatertib tertentu.

4

Mendekati pekerja. Beritahu mereka bahawa anda mempunyai beberapa perkara yang ingin anda bincangkan dan mengatur masa pertemuan.

5

Berjumpa dengan pekerja. Tunjukkan beberapa fakta positif mengenai pekerja tersebut dan kemudian tunjukkan bahawa anda telah melihat perubahan tingkah laku yang tidak sesuai dengan sejarah positif itu, menggunakan dokumentasi anda sebagai sokongan. Beritahu pekerja bahawa anda ingin memberinya peluang untuk menjelaskan mengapa dia kelihatan begitu marah.

6

Ringkaskan perkara penting yang dibuat oleh pekerja dalam respons anda supaya pekerja tahu bahawa anda mendengar dengan baik.

7

Jelaskan alasan anda untuk tindakan atau keputusan syarikat tertentu yang anda buat yang boleh menyebabkan kemarahan pekerja.

8

Tawarkan pekerja itu apa sahaja yang anda dapat untuk membantunya mengatasi kekecewaannya. Contohnya, tawarkan untuk mengatur agar pekerja bercakap dengan kaunselor syarikat. Tegaskan bahawa, walaupun anda menghormati batasan peribadi, adalah tugas anda untuk memastikan bahawa pekerja mempunyai apa yang mereka perlukan agar selamat di tempat kerja.

9

Kaji semula polisi syarikat mengenai keselamatan dan disiplin dengan pekerja. Nyatakan bahawa anda mesti menguatkuasakan polisi tersebut sekiranya tingkah laku pekerja tidak berubah.

10

Nyatakan harapan yang jelas untuk tingkah laku pekerja.

11

Terapkan polisi keselamatan dan disiplin dengan pekerja, termasuk pemberhentian, jika perlu Memberi peneguhan positif sekiranya pekerja meningkatkan tingkah lakunya.