Konflik Antara Pengurus

Konflik antara pengurus boleh berlaku di tempat kerja dan tidak semestinya perkara buruk. Sebenarnya, apabila dikendalikan dengan betul, konflik dapat menimbulkan idea baru, proses penambahbaikan dan hubungan yang lebih erat. Organisasi dapat mengambil langkah untuk membantu pengurus menangani konflik dengan berkesan sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan negatif dalam organisasi.

Konflik boleh menjadi baik

Konflik, walaupun antara pengurus, boleh menjadi baik bagi organisasi, kata Carter McNamara, MBA, Ph.D. Konflik tidak dapat dielakkan dan diharapkan - sebenarnya pasukan selalu melalui tahap "badai" yang akhirnya membawa kepada peningkatan prestasi apabila dikendalikan dengan berkesan. McNamara mengatakan bahawa konflik dapat membantu membangkitkan dan mengatasi masalah, memberi tenaga kepada orang lain, membantu pengurus belajar dan mendapat keuntungan daripada perbezaan. Konflik hanya menjadi masalah apabila tidak diuruskan dengan berkesan.

Apa yang Menimbulkan Konflik

Konflik mungkin berlaku antara pengurus kerana pelbagai masalah. Komunikasi yang lemah adalah penyebab utama. Apabila pengurus berkomunikasi secara tidak berkesan atau membuat kesimpulan, konflik mungkin berlaku. Konflik terhadap sumber yang terhad - kakitangan dan anggaran - juga boleh menyebabkan konflik. Punca konflik lain mungkin bersifat interpersonal - gaya keperibadian yang berbeza, gaya kepemimpinan yang berbeza dan ketidakupayaan untuk melihat perspektif orang lain.

Pengurus Mengendalikan Konflik Secara Berbeza

Pengurus mempunyai pendekatan yang berbeza untuk konflik dan menangani situasi ini secara berbeza. Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann, pakar pengurusan, mengenal pasti lima gaya menangani konflik pada tahun 1970-an. Mereka berdaya saing, berkolaborasi, berkompromi, menampung dan menghindari. Jelas, apabila pengurus mempunyai gaya yang berbeza untuk menghadapi konflik - atau gaya yang sama - situasi dapat diperburuk. Mengenali gaya yang berbeza dan cara berkomunikasi secara berkesan dengan pengurus yang mempamerkan setiap gaya dapat membantu pengurus mencapai hasil yang lebih positif.

Pemimpin Boleh Menolong

Pemimpin organisasi dan SDM boleh memainkan peranan penting dalam membantu pengurus belajar bagaimana menangani konflik dengan berkesan, kata Lin Grensing-Pophal, seorang perunding komunikasi dan pengarang "Keperluan Sumber Manusia". Mereka dapat mengambil langkah untuk memberi peluang untuk membangun dan mengeratkan hubungan antara pengurus dalam persekitaran bukan perniagaan. Mereka dapat memberikan latihan kepada pengurus untuk berkomunikasi secara berkesan, termasuk bagaimana menangani situasi konflik. Yang penting, mereka dapat memberikan teladan yang baik kepada mereka sendiri dan menjadi teladan kepada pengurus.

Memberi taklimat mengenai Konflik

Selalunya ketika konflik berlaku, masalah ini dapat segera diatasi, atau kadang-kadang diabaikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut terus bergerak. Pendekatan yang lebih sihat adalah membuat perbincangan mengenai konflik. Apakah punca konflik? Bagaimana konflik ditangani? Apa yang berjaya dilakukan oleh pengurus dalam menangani konflik? Apa yang boleh mereka lakukan dengan lebih baik? Belajar dari setiap situasi dapat membantu keadaan seterusnya diselesaikan dengan lebih berkesan.