Cara Menggabungkan Dua Peta Google

Peta Google boleh menunjukkan kedudukan satu lokasi atau laluan antara lokasi. Anda mungkin perlu menerbitkan jenis peta kedua untuk menunjukkan arah ke perniagaan anda dari kawasan kedua. Ini dapat membantu pelanggan menghubungi anda dari lokasi yang lebih terkenal seperti stesen kereta api. Sekiranya Google mengenali alamat kedua lokasi, buat peta bersama dengan memasukkan kedua alamat tersebut ke dalam kotak teks Peta Google. Sebagai alternatif, cari lokasi secara manual di halaman yang berasingan, kemudian gabungkan ke satu peta.

1

Klik kanan penanda lokasi peta pertama.

2

Klik "Apa Sini" untuk menambahkan koordinat lokasi ke bar carian peta.

3

Sorot koordinat dan tekan "Ctrl-C" untuk menyalinnya.

4

Beralih ke peta kedua.

5

Klik "Petunjuk" untuk membuka kotak teks untuk lokasi lain.

6

Klik di dalam kotak teks, kemudian tekan "Ctrl-V" untuk menampal koordinat yang disalin.

7

Klik "Dapatkan Petunjuk" untuk mendedahkan kedua-dua lokasi pada peta gabungan.