Strategi Pengekalan Pelanggan di Sektor Insurans

Agensi insurans boleh mewakili sejumlah produk termasuk insurans rumah, nyawa, kenderaan, perniagaan dan kesihatan. Syarikat insurans menghasilkan wang mereka dengan menjual polisi insurans dan mengumpulkan premium dari pengguna, dan mereka membayar tuntutan polisi apabila perlu. Mempertahankan pelanggan bukan sahaja menjadikan syarikat insurans menguntungkan, tetapi membantu mengimbangi kos iklan dan pemasaran pengambilan pelanggan baru.

Perkhidmatan Peribadi

Syarikat insurans sering merasa seperti syarikat besar, tidak berwajah, terutamanya kerana pengguna sering berurusan dengan ejen atau wakil melalui Internet atau telefon. Syarikat boleh meningkatkan kadar pengekalan dengan memberikan tahap perkhidmatan pelanggan yang lebih khusus kepada pemegang polisi yang ada. Ini boleh bermaksud menugaskan ejen tunggal untuk menangani keperluan pelanggan individu, memberi pelanggan orang yang perlu dihubungi jika mereka mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai pilihan dasar, liputan atau pembaharuan mereka.

Harga Diskaun

Syarikat insurans berpotensi meningkatkan kadar simpanan dengan menawarkan potongan untuk pelanggan yang mempunyai lebih dari satu polisi dengan agensi tersebut. Sebagai contoh, pelanggan yang mempunyai insurans kesihatan, nyawa dan auto dengan agensi mungkin terpikat untuk memperbaharui kontrak jika ditawarkan dengan harga yang lebih baik pada ketiga-tiga polisi daripada pelanggan yang hanya membayar perlindungan insurans hayat. Produk insurans "Bundling" membantu pelanggan menjimatkan wang, alat penyimpanan yang berkesan, tetapi ia juga menyukarkan mereka untuk menghentikan penyedia. Idea membeli dan menghidupkan semula sejumlah polisi baru dengan syarikat insurans baru dapat membuat pelanggan berfikir dua kali sebelum menghentikan perkhidmatan.

Pembayaran Polisi

Pelanggan mungkin termotivasi untuk menukar syarikat insurans sekiranya mereka mengalami kesukaran untuk mengajukan dan mengumpulkan tuntutan yang sah. Beberapa syarikat insurans mempunyai reputasi untuk berulang kali menolak tuntutan atau menolak pembayaran polisi kerana teknikal. Pelanggan yang dilarang mendapat liputan yang sah atau yang harus melalui karenah penting untuk mendapatkan faedah yang disebabkan olehnya mungkin lebih cenderung mendapatkan perlindungan melalui agensi lain pada masa akan datang. Polisi pembayaran cepat dibuat berdasarkan tuntutan yang berkelayakan untuk membantu menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

Terangkan Faedah dan Pilihan

Jargon insurans sukar difahami oleh pelanggan. Luangkan masa untuk mendidik klien tentang faedah, hak dan tanggungjawab mereka, dan bersikap terbuka untuk menjawab soalan pada bila-bila masa, tetapi terutama semasa perbincangan pembaharuan dasar. Pastikan pelanggan mengetahui perubahan industri insurans yang mungkin mempengaruhi mereka, dan beritahu mereka tentang kenaikan kadar dan pengenalan produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Tahap perkhidmatan yang diperibadikan ini dapat membantu mewujudkan hubungan berterusan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh pelanggan.