Bagaimana Menilai Diri untuk Kajian Pekerjaan Tahunan

Majikan melengkapkan ulasan pekerjaan tahunan untuk melihat bagaimana pekerja menyelesaikan kerja yang ditugaskan dan sejauh mana pekerja berusaha mencapai matlamat syarikat. Sebilangan majikan akan meminta pekerja melakukan penilaian peribadi untuk melihat sejauh mana pekerja memahami pentingnya tugas mereka. Hasil penilaian kendiri sering membuka pintu bagi pengurus dan pekerja untuk membicarakan pekerjaan yang dimaksudkan, matlamat syarikat dan jangkaan kedudukan, kerana pemahaman pekerja mengenai pekerjaan yang dimaksudkan mungkin berbeza dengan pengurusan memahami.

1

Gariskan tiga hingga lima perkara teratas yang anda anggap menjadi keutamaan kedudukan pekerjaan anda. Kriteria ini akan mengenal pasti bagaimana anda melihat kedudukan pekerjaan anda sekarang. Definisi ini mungkin berbeza dengan pengurus anda, yang menjelaskan mengapa anda mungkin tidak memenuhi jangkaan pekerjaan.

2

Soroti pencapaian yang anda dapati adalah yang paling signifikan dalam kaitannya dengan kedudukan. Sekiranya ini adalah ulasan pertama, pertimbangkan keseluruhan tempoh pekerjaan anda. Sekiranya ini bukan ulasan pertama, lihat sahaja tempoh antara masa semasa dan ulasan terakhir. Jawapan ini menunjukkan bagaimana anda terus berusaha untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik setiap tahun.

3

Huraikan setiap pencapaian, dan jelaskan mengapa pencapaian yang anda pilih penting untuk perniagaan dan tujuannya ke pasaran sasaran. Sebagai contoh, jelaskan bahawa peningkatan anda dalam bidang perkhidmatan pelanggan adalah penting bagi perniagaan kerana tujuan eksekutif untuk menawarkan perkhidmatan pelanggan yang luar biasa. Jawapan ini menunjukkan bahawa anda memahami objektif syarikat dan bahawa anda menangani objektif ini dalam kerja harian anda.

4

Tentukan keadaan di mana kerja atau sumbangan anda dalam projek menghasilkan kejayaan keseluruhan. Dengan kata lain, gariskan tindakan dan tugas anda dalam projek yang berjaya. Jawapan ini menunjukkan penilai bahawa anda menyumbang dalam tetapan pasukan dan menentukan sama ada sumbangan anda mempunyai kesan positif atau negatif terhadap tugas syarikat.

5

Berikan senarai cabaran yang telah anda atasi pada tahun lalu atau antara penilaian. Cabaran tidak bermaksud anda tidak cekap melakukan pekerjaan, melainkan anda dapat mengatasi rintangan dan memenuhi tujuan walaupun menghadapi rintangan dalam perjalanan. Ini semudah belajar program baru atau sesukar memenuhi anggaran pengeluaran dengan banyak keadaan yang tidak dijangka.

6

Gariskan faktor atau tugas yang anda rancangkan untuk ditingkatkan atau ditangani pada tahun pekerjaan yang akan datang. Menunjukkan bahawa anda menyedari kekurangan anda dan bahawa anda berusaha untuk memperbaiki kerja menunjukkan kerendahan hati dan pemahaman untuk syarikat yang sedang berkembang dan keperluannya.