Peraturan Hasil & Prosedur Pendapatan

Kongres membuat undang-undang cukai persekutuan dan mengaturnya dalam Tajuk 26 Kod Amerika Syarikat, yang biasa disebut Kod Hasil Dalam Negeri. Tugas menafsirkan undang-undang ini terletak pada Perbendaharaan melalui peraturan cukai. Perbendaharaan menerbitkan peraturan cukai dalam Daftar Persekutuan dan dalam Buletin Hasil Dalam Negeri. Lapisan panduan cukai seterusnya datang dari Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri melalui keputusan pendapatan, prosedur pendapatan dan pengumuman lain. Peraturan pendapatan menjelaskan "mengapa", sementara prosedur pendapatan menjelaskan "bagaimana."

Peraturan Hasil

Prosedur Pendapatan

Persamaan Antara Ketetapan dan Prosedur

Perbezaan Antara Ketetapan dan Prosedur