Vs terhad Risiko Perkongsian Umum

Dua jenis perniagaan perkongsian membolehkan sebahagian atau semua pemilik bersama menguruskan urusan perniagaan, berkongsi keuntungan dan mengawal aset perniagaan. Dalam perkongsian umum, semua rakan kongsi sama mengendalikan operasi perniagaan, sedangkan dalam perkongsian terbatas, beberapa rakan kongsi mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menguruskan operasi perniagaan atau melakukan tindakan atas nama perkongsian tersebut.

Perkongsian Umum dan Terhad

Perkongsian umum wujud apabila dua atau lebih individu memiliki perniagaan untuk mendapatkan keuntungan, sama-sama menguruskan perniagaan dan berkongsi keuntungan dan liabiliti. Rakan kongsi juga boleh membuat perjanjian perkongsian untuk menentukan kewibawaan setiap rakan kongsi dan bagaimana pendapatan dan kerugian perniagaan mempengaruhi tanggungjawab peribadi setiap rakan kongsi. Perkongsian terhad mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan kongsi am dengan liabiliti tidak terhad dan satu rakan kongsi terhad yang menyumbang modal untuk perniagaan tetapi tidak mengambil bahagian dalam urusan perniagaan. Rakan niaga terhad mempunyai tanggungjawab terhad dan hanya bertanggungjawab secara peribadi untuk hutang perkongsian setakat pelaburan mereka dalam perniagaan.

Perjanjian Perkongsian

Perjanjian perkongsian dapat menetapkan sama ada rakan kongsi umum mempunyai wewenang yang sama untuk membuat keputusan untuk perniagaan atau sama ada beberapa rakan umum mempunyai hak yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada rakan kongsi yang lain. Perjanjian perkongsian juga merangkumi jumlah sumbangan modal awal setiap rakan am dan bagaimana keuntungan dan kerugian diagihkan berdasarkan sumbangan modal permulaan dan masa depan setiap rakan kongsi.

Status Liabiliti Terhad

Tidak seperti rakan kongsi am, rakan kongsi terhad tidak mempunyai liabiliti tanpa had terhadap hutang perniagaan. Rakan kongsi terhad juga tidak mengambil bahagian dalam fungsi pengurusan. Sebilangan besar rakan kongsi terhad hanya menyumbang modal untuk perniagaan dan menerima keuntungan setakat sumbangan modal mereka dan menurut perjanjian perkongsian.

Perkongsian Liabiliti Terhad

Rakan kongsi am bertanggungjawab untuk kontrak pihak ketiga perniagaan. Perkongsian liabiliti terhad kurang berisiko bagi pemilik bersama yang sebaliknya mempunyai liabiliti tidak terhad dalam perkongsian umum, kerana setiap rakan kongsi dalam perkongsian liabiliti terhad secara peribadi bertanggungjawab atas tindakan salahnya sendiri yang dilakukan atas nama perniagaan. Sekiranya satu rakan kongsi melakukan penyelewengan atau kecuaian dengan pihak ketiga, rakan kongsi yang tidak bersalah tidak akan bertanggungjawab secara peribadi atas tuntutan ini dalam perkongsian liabiliti terhad. Walau bagaimanapun, rakan kongsi terus bertanggungjawab terhadap hutang perkongsian.