Mengaudit & Mengira Inventori Gudang

Perniagaan kecil dan persendirian yang menyimpan inventori di lokasi atau di luar lokasi biasanya menjalankan audit inventori dalaman tahunan. Walaupun prosedur untuk mengira dan menilai inventori sering kali mencerminkan yang digunakan syarikat awam, objektif audit mungkin jauh berbeza. Sebagai contoh, syarikat awam mempunyai kewajiban untuk sepenuhnya mendedahkan data kewangan dan, oleh kerana itu, sering memusatkan perhatian pada penilaian inventori. Syarikat milik persendirian tidak mempunyai kewajipan pengungkapan penuh dan akibatnya sering memberi tumpuan utama untuk menilai kecekapan operasi gudang.

Objektif Audit Inventori

Objektif audit inventori dan berat setiap objektif bergantung kepada perkara yang dianggap penting oleh perniagaan. Secara umum, bagaimanapun, audit inventori berpusat pada objektif ketepatan dan kawalan. Kegiatan audit termasuk membandingkan hasil pengiraan fizikal terhadap rekod inventori, menilai keberkesanan proses gudang, mengukur prestasi dan tahap perkhidmatan dan menentukan sama ada operasi gudang mematuhi polisi dan prosedur keselamatan. Hasil audit kemudian digunakan untuk meningkatkan proses gudang dan sebagai bukti untuk membenarkan, misalnya, pengeluaran modal ruang atau waktu.

Jumlah Inventori Gudang

Sama ada perniagaan kecil menjalankan jumlah inventori fizikal penuh atau sebahagian sering bergantung pada sama ada perniagaan menggunakan sistem inventori berkala atau berkekalan. Sistem berkala bergantung pada rekod manual dan jadual jumlah inventori manual sepanjang tahun untuk menentukan baki inventori. Sistem yang berkekalan, seperti penjejakan titik penjualan, membolehkan pengesanan baki inventori secara real-time secara berterusan. Oleh kerana itu, perniagaan yang menggunakan sistem berkala lebih cenderung melakukan jumlah fizikal inventori gudangnya. Perniagaan yang menggunakan sistem yang berkekalan cenderung untuk dimulakan dengan jumlah inventori separa. Sekiranya item inventori yang dikira tidak sepadan dengan rekod inventori, maka jumlah penuh akan diambil.

Menjalankan Audit Inventori Gudang

Juruaudit biasanya mengumpulkan data dengan memerhatikan operasi gudang, menemu ramah pekerja dan memeriksa rekod gudang. Pemerhatian dan temu ramah peribadi membolehkan juruaudit mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses gudang, kecekapan dan kepatuhan terhadap polisi pematuhan keselamatan. Pemeriksaan rekod dilakukan untuk memeriksa kejadian penipuan, pembaziran atau penyalahgunaan, menghitung penilaian inventori dan mendapatkan data kewangan untuk digunakan dalam menetapkan anggaran gudang tahun berikutnya. Juruaudit boleh menghubungi pembekal dan pelanggan, menggunakan surat pengesahan untuk mengesahkan transaksi atau tinjauan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan.

Penilaian Audit

Setelah audit inventori gudang selesai, penilaian audit mengenal pasti proses atau kawalan kos yang memerlukan pengubahsuaian, membuat cadangan penambahbaikan yang dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan dan kadang-kadang menetapkan kes untuk perbelanjaan modal gudang. Juruaudit dapat menentukan, misalnya, bahawa produktiviti gudang dapat ditingkatkan dengan memperpanjang waktu gudang atau menambahkan pergeseran lain, menggabungkan proses seperti pementasan dan penyimpanan untuk menghilangkan redundansi, memperbaiki prosedur untuk menjimatkan masa dan meningkatkan penggunaan teknologi untuk menjimatkan masa dan kos buruh.