Apakah Etika Perniagaan Yang Berlaku?

Etika perniagaan merujuk kepada pertimbangan keputusan dan tanggungjawab moral dalam proses mengendalikan perniagaan. Teori pemangku kepentingan R. Edward Freeman, yang diperkenalkan pada tahun 1984, menunjukkan bahawa syarikat mempunyai kewajiban moral untuk menyeimbangkan kebutuhan setiap orang yang memiliki kepentingan dalam operasinya, bukan hanya pemilik atau pemegang saham. The Stanford Encyclopedia of Philosophy menyatakan teori ini sebagai asas utama etika perniagaan yang seimbang dalam artikel "Etika Perniagaan" pada bulan April 2008.

Komunikasi Awam

Penerapan utama etika perniagaan adalah cara syarikat berkomunikasi dengan orang ramai dan pelanggan. Semasa mendirikan kedai di komuniti, pemimpin syarikat sering berinteraksi dengan pegawai bandar dengan harapan dapat memperoleh zonasi, subsidi cukai dan sokongan lain. Kejujuran dan ketelusan diharapkan dapat membina dan mengekalkan imej positif di khalayak ramai. Selain itu, komunikasi yang jujur ​​dan telus dalam pemasaran diperlukan untuk mengembangkan reputasi etika dengan pelanggan.

Rawatan Pekerja

Etika syarikat juga merangkumi perlakuan dalaman pekerja. Organisasi etika mengambil pekerja dengan adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan umur, bangsa, etnik, jantina, agama atau kecacatan. Mereka juga berkomunikasi secara jujur ​​dengan pekerja dan menyediakan tempat kerja yang sesuai dengan undang-undang sumber manusia dan standard etika. Membayar pekerja selama berjam-jam bekerja, memberi rehat yang diperlukan, memberikan maklum balas yang tepat dan tepat pada masanya mengenai prestasi dan mendengar kebimbangan mengenai gangguan, keganasan atau masalah di tempat kerja lain adalah antara pertimbangan etika.

Rawatan Pembekal

Syarikat juga berinteraksi dengan pembekal perniagaan dan rakan kongsi. Peruncit, misalnya, biasanya membeli bekalan dan menjual semula produk dari pengedar. Amalan yang adil dan jujur ​​dalam interaksi seperti itu juga merupakan perkara etika. Komunikasi yang jujur ​​ketika memasuki perjanjian perniagaan dan membayar bil tepat pada masanya adalah beberapa aplikasi etika tertentu. Mempertahankan hubungan mempercayai dengan pembekal dan rakan kongsi juga bijak dari perspektif jangka panjang, kerana mereka membantu perniagaan anda dalam menjalankan operasinya.

Alam sekitar

Etika perniagaan juga berlaku untuk lingkungan, lebih-lebih lagi pada awal abad ke-21 kerana standard hijau telah meningkat di pasaran. Orang ramai dan pelanggan biasanya lebih suka berinteraksi dengan syarikat yang menggunakan amalan dan proses yang mengoptimumkan penggunaan sumber semula jadi yang cekap dan meminimumkan potensi kesan berbahaya kepada manusia dan alam. Program kitar semula dan penggunaan semula bahan dalam pengeluaran mewakili dua cara syarikat etika mendekati masalah alam sekitar.