Do & Dont of a Good Leader

Pemimpin dalam perniagaan jarang sempurna, tetapi mereka mempunyai ciri umum untuk memastikan pekerja mereka bermotivasi dan positif. Kepemimpinan mungkin perlu dilaksanakan, terutamanya jika anda menemui aspek-aspek tertentu yang mencabar, tetapi hasil akhirnya bernilai masa. Pemimpin yang baik sangat penting untuk menjadikan perniagaan berjaya dan berterusan dalam jangka masa panjang.

Penundaan

Penundaan adalah "tidak" yang ketara jika anda ingin memimpin pekerja dalam perniagaan anda. Menangguhkan projek atau tugas dan gagal menangani masalah secara proaktif menjadikan anda pemimpin pasif. Pekerja yang tidak boleh bergantung pada pemimpinnya untuk mempercayai kata-katanya dan memberikan hasil yang dijanjikan mungkin menghadapi masalah untuk mempercayai pemimpin itu kemudian. Contohnya, jika komputer dalam perniagaan anda sudah usang atau tidak berfungsi dan menyebabkan masalah serius bagi para pekerja, anda mungkin berjanji untuk mengubah sistem sepenuhnya dan memimpin perniagaan ke masa depan. Namun, jika setelah beberapa bulan, tidak ada kemajuan yang dapat dilihat yang menepati janji anda, pekerja anda tidak akan senang.

Negatif

Pemimpin tidak boleh membiarkan negatif mereka terhadap situasi atau orang keluar jika mereka berharap dapat memimpin pekerja mereka. Negatif boleh menyebabkan masalah motivasi yang signifikan di kalangan pekerja anda selain masalah moral. Sebagai contoh, jika semasa kemelesetan ekonomi anda secara konsisten meratapi masa depan dan kemungkinan kesan negatif terhadap syarikat, anda mungkin menakutkan pekerja anda untuk meragui kebolehan anda sebagai pemimpin dan kestabilan syarikat semasa susah.

Kelenturan

Pemimpin yang fleksibel menyesuaikan diri dengan persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah dan membuat penyelesaian, bukan lebih banyak masalah. Perubahan permintaan, keadaan pasaran, pilihan pengguna dan sebilangan besar pemboleh ubah memerlukan pandangan yang tenang dan pandangan yang fleksibel. Sebagai contoh, jika Internet mengancam daya maju perniagaan bukan teknologi tradisional anda, fleksibiliti memberi anda kekuatan untuk melihat tradisi yang telah berlalu dan menjadikan perniagaan anda terus hidup.

Komunikasi

Komunikasi boleh dikatakan "perkara" terpenting dari pemimpin yang baik dalam perniagaan. Pemimpin yang berkomunikasi meyakinkan pekerja mereka bahawa mereka proaktif dan memastikan bahawa semua orang dalam perniagaan memahami strategi. Sebagai contoh, jika perniagaan anda berhasrat untuk memperkenalkan barisan produk baru, menyampaikan alasan dan alasan pembangunan kepada pekerja menunjukkan bahawa mereka terlibat dengan cara kerja perniagaan. Komunikasi juga melibatkan mendengar pekerja anda dan memberi mereka jalan untuk menyatakan kebimbangan dan rungutan.