Apakah Rancangan ESOP?

Pelan pemilikan saham pekerja (ESOP) adalah rancangan persaraan yang membolehkan pekerja memiliki bahagian perniagaan yang mereka kerjakan. Syarikat menyumbang wang tunai atau saham ke dana amanah yang akan memegang saham pekerja. Dalam kebanyakan kes, pekerja diberi saham apabila mereka memenuhi kelayakan rancangan syarikat. ESOP serupa dengan rancangan pembahagian keuntungan, kecuali saham tersebut dipegang sehingga pekerja itu bersara. Pekerja adalah pemilik sebahagian syarikat dengan hak untuk memilih saham mereka dan mempunyai suara dalam keputusan utama syarikat. Menurut Pusat Nasional untuk Kepemilikan Karyawan, di syarikat awam pekerja mengundi saham mereka untuk semua isu, sementara syarikat swasta mesti membenarkan pekerja untuk memilih keputusan besar, seperti penempatan semula atau penutupan kilang.

Fungsi ESOP

ESOP memberi ganjaran dan motivasi kepada pekerja sambil memberi jalan kepada pemilik untuk mengambil wang tunai dari perniagaan atau mengumpulkan wang untuk pembelian peralatan. Syarikat menubuhkan dana amanah untuk memegang saham saham. Syarikat boleh menyumbang wang atau saham secara langsung, atau ESOP boleh meminjam wang untuk membeli saham dari pemiliknya. Syarikat kemudian memberikan sumbangan yang boleh dikurangkan kepada ESOP, yang membayar balik pinjaman.

Dengan menggunakan ESOP, pemilik yang bersara dapat mengeluarkan wang untuk membiayai persaraan sambil memindahkan hak milik dan kawalan perniagaan kepada pekerja. Sebilangan pemilik menyumbang saham kepada ESOP untuk memberikan faedah persaraan untuk pekerja. Jarang, ESOP mengumpulkan wang untuk menyelamatkan syarikat yang gagal melalui pembelian pekerja.

Kelebihan Cukai

Caruman ESOP adalah potongan cukai dan syarikat milik pekerja mendapat faedah cukai yang besar. Dividen yang dibayar atas stok yang dipegang oleh ESOP boleh ditolak cukai. Pekerja menerima dividen secara langsung atau sebagai pembayaran kepada ESOP.

Pekerja dan syarikat mendapat keuntungan apabila dividen melunaskan pinjaman yang digunakan untuk membeli saham atau pekerja melabur semula dividen secara sukarela dalam stok syarikat. Pemilik yang bersara boleh menjual saham kepada ESOP tanpa menanggung keuntungan yang dikenakan cukai, selagi ESOP memegang sekurang-kurangnya 30 peratus syarikat setelah pembelian dan pemilik melabur semula wang mengikut peraturan. Pemilik boleh mengeluarkan wang tunai dari syarikat dan memasukkannya ke akaun persaraan yang lain, dengan menangguhkan cukai hasil, menurut Persatuan ESOP.

Kelebihan Pekerja

ESOP menggunakan formula yang adil untuk menentukan sejauh mana pemilikan pekerja. Pekerja layak untuk mengambil bahagian ketika mereka mencapai usia 21 tahun dan memenuhi syarat minimum pekerjaan dalam rancangan ini. Semakin lama pekerja kekal dengan syarikat, semakin banyak saham yang mereka perolehi.

Apabila seorang pekerja bersara atau berhenti kerja, dia menerima bahagiannya. Syarikat membeli saham ini kembali pada nilai pasaran penuh, memperuntukkan pekerja untuk bersara, sementara mengekalkan hak milik pekerja syarikat.

Kekurangan

ESOP mahal untuk ditubuhkan dan tidak praktikal untuk syarikat kecil. Apabila syarikat berkembang dan pekerja baru diambil, stok pekerja yang ada menjadi berkurang.

Syarikat mesti mempunyai wang tunai yang mencukupi untuk membeli kembali stok pekerja yang telah bersara atau yang akan berangkat. Ini boleh menjadi masalah sekiranya ramai pekerja yang lebih tua pergi pada masa yang sama atau jika syarikat tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kos stok.

ESOP bermanfaat untuk pekerja apabila syarikat menguntungkan dan nilai saham meningkat. Apabila syarikat melakukan dengan buruk, pekerja terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan dan dana persaraan pada masa yang sama. Masa pengambilan pekerja boleh memberi kesan besar kepada faedah yang mereka terima.

ESOP berbanding Pelan Opsyen Saham

ESOP tidak sama dengan rancangan opsyen saham. Dengan ESOP, stok biasanya diberikan kepada pekerja dan disimpan dalam kepercayaan. Pelan opsyen saham membolehkan pekerja membeli stok pada harga yang telah ditentukan selama tempoh opsyen. Pekerja dapat mengawal sepenuhnya stok yang dibeli dengan pilihan saham. Saham ini dimiliki secara individu dan boleh dijual pada bila-bila masa. Stok dalam ESOP disimpan sebagai amanah untuk pekerja dan ditunaikan semasa pekerja meninggalkan syarikat.