Kelebihan & Kekurangan Menggunakan Sistem Penagihan Pesakit Berkomputer

Melakukan peralihan dari penagihan manual ke komputer dapat mengubah cara praktik perubatan, pergigian atau veterinar menangani prosedurnya dan juga datanya. Oleh kerana sejauh mana pembayaran dan pemprosesan pembayaran bergantung pada maklumat yang dihantar secara elektronik, anda mungkin melihat sistem pengebilan berkomputer sebelum anda mempertimbangkan untuk mendigitalkan semua rekod dalam amalan anda. Sistem ini menawarkan kelebihan yang berpotensi berharga, bersama dengan beberapa peringatan yang perlu dipertimbangkan sebelum anda melabur di dalamnya.

Kecekapan & Latihan

Menangani penagihan pesakit secara digital tidak menghilangkan keperluan untuk semua bentuk rekod kertas, tetapi memudahkan tugas memusatkan dan menyeragamkan proses penyimpanan rekod. Menggunakan salah satu sistem ini secara efisien memerlukan latihan dalam pakej perisian pilihan anda dan ketekunan menggunakannya untuk menangkap semua data dan catatan yang dihasilkan dari setiap kunjungan pesakit. Akibat daripada gagal mengkredit pembayaran pesakit dengan betul atau salah menggunakan faedah yang diberikan dari syarikat insurans insurans pesakit boleh memberi implikasi ekonomi dan muhibah. Kerana anda memasukkan rekod secara digital, anda dapat meminimumkan ralat yang diperkenalkan oleh data yang tidak dapat dibaca atau disalahpahami, tetapi hanya jika setiap orang yang menggunakan sistem ini mengekalkan standard ketepatan yang tinggi. Dari sudut kecekapan,rekod digital bertambah baik secara automatik pada sistem manual dalam kemampuan mereka untuk menyediakan maklumat kepada pelbagai individu secara serentak.

Kos

Sistem penagihan pesakit berkomputer dapat dijalankan pada perkakasan biasa, tetapi perisian yang mendorong struktur yang bergantung pada pangkalan data mewakili pelaburan dalam teknologi proprietari yang membawa tanda harga yang setimpal. Mendapatkan data yang mendasari boleh bermaksud mengimbas dalam dokumen yang dicetak atau menaip dan memeriksa maklumat. Kombinasi pelayan, stesen kerja, pengimbas dokumen dan rangkaian, bersama dengan integrasi maklumat insurans, kemampuan pemprosesan pembayaran dan pengumpulan, dapat meningkatkan harga sistem pengebilan yang cukup sehingga menjadi larangan kos untuk praktik kecil.

Keselamatan Data

Menyimpan rekod kertas dengan selamat melibatkan menjaganya daripada akses yang tidak dibenarkan dan risiko kebakaran, banjir atau kecemasan dan bencana lain. Melindungi integriti rekod pembayaran digital bermaksud melindungi sistem data fizikal anda dari kecurian dan bencana serta melindungi data anda dari rasuah, kehilangan, penyelewengan, penggodaman dan penyalahgunaan. Kabinet fail mungkin mengambil lebih banyak ruang daripada komputer, tetapi ia lebih mudah dikendalikan dari perspektif keselamatan. Sebagai tambahan kepada risiko peralatan dan data, anda harus berhati-hati terhadap kemungkinan pelanggaran HIPAA yang dapat terjadi jika anda gagal memasang perlindungan sistem yang mencukupi. Strategi sandaran bergantung pada lokasi di luar lokasi untuk melindungi pemacu atau cakera daripada kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang menjejaskan peralatan di lokasi anda.

Pertimbangan Lain

Menyiapkan sistem penagihan pesakit yang berkomputer menunjukkan kerumitan dalam praktik baru tanpa rekod yang ada selama bertahun-tahun untuk berkorelasi atau yang menyimpan rekod lama dalam bentuk asal sehingga mereka layak di bawah HIPAA untuk dilupuskan dengan selamat. Memilih perisian yang tepat untuk latihan individu memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap kemampuan, kos dan pengalaman pengguna yang terlibat untuk memastikan bahawa anda menyiapkan sistem yang berfungsi seperti yang diharapkan, menampung semua keperluan anda dan dapat berkembang seiring dengan asas pesakit dan pengamal yang anda harapkan.