Cara Mengambil Data Dari Kotak Senarai Excel

Menjalankan perniagaan kecil memang mencabar dalam apa jua keadaan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kecekapan, meminimumkan kesalahan dan memaksimumkan keuntungan adalah dengan menggunakan data yang tersedia seefektif mungkin. Perisian spreadsheet seperti Microsoft's Excel dapat membantu anda melakukannya, tetapi hanya jika anda tahu bagaimana mencapai matlamat anda. Tidak ada gunanya mengumpulkan data, seperti dari kotak senarai, jika anda tidak dapat mengambilnya bila perlu.

1

Klik kanan kotak senarai dan pilih "Format Control" dari menu.

2

Masukkan koordinat sel kosong ke dalam kotak berlabel "Pautan Sel."

3

Pilih sel di mana data dari kotak senarai akan muncul. Masukkan formula "= INDEX ([start cell]: [end cell], [cell link], 0)" di mana "[begin cell]" mewakili sel pertama senarai yang digunakan dalam kotak senarai, "[end cell] msgstr "mewakili sel terakhir dari senarai yang digunakan dalam kotak senarai dan [sel pautan] mewakili sel dengan koordinat yang anda masukkan dalam Langkah 2. Sel sekarang akan memaparkan item yang dipilih dalam kotak senarai.