Cara Memfailkan Cukai Pendapatan untuk Pedagang Saham Aktif

Sekiranya anda berniaga sekuriti, anda adalah peniaga saham yang aktif. IRS menganggap anda pelabur untuk tujuan cukai. Namun, IRS membolehkan anda memfailkan cukai seolah-olah anda menjalankan perniagaan. IRS membenarkan pemotongan cukai perniagaan, walaupun secara teknikal anda bukan perniagaan. Untuk memfailkan cukai anda sebagai pedagang, IRS mengharuskan anda melakukan perdagangan dengan kerap untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari aktiviti perdagangan anda, agar aktiviti perdagangan anda cukup besar dan anda menjalankan aktiviti perdagangan ini dengan kesinambungan dan keteraturan.

1

Laporkan keuntungan dan kerugian anda pada Borang 1040, Jadual C penyata cukai anda. Had perbelanjaan faedah bagi pelabur tidak berlaku untuk anda untuk berdagang. Anda tidak boleh memotong kos atau komisen perdagangan. Keuntungan dan kerugian tidak dikenakan cukai pekerjaan sendiri.

2

Laporkan keuntungan dan kerugian modal anda pada Borang 1040, Jadual D jika anda tidak memilih kaedah perakaunan "mark-to-market". Borang ini digunakan untuk melaporkan aktiviti perdagangan anda. Anda mesti melaporkan sebarang keuntungan dan kerugian pada borang ini, walaupun anda melaporkan keuntungan dan kerugian dari perniagaan di Jadual C.

3

Laporkan keuntungan dan kerugian pada Bahagian II Borang 4797 sebagai ganti menggunakan Jadual D jika anda memilih perakaunan mark-to-market. Jangan gunakan Jadual D jika anda memilih perakaunan mark-to-market untuk mengetahui keuntungan dan kerugian anda. Bahagian II Borang 4797 mencatatkan keuntungan dan kerugian pelaburan anda sebagai keuntungan dan kerugian biasa.