Akta Kesempatan Sama & Latihan Kepelbagaian

Amerika adalah pelebur yang terdiri daripada penduduk pelbagai bangsa, etnik, agama, asal usul kebangsaan, umur, jantina dan status perkahwinan. Oleh kerana setiap individu mempunyai latar belakang yang unik, tidak ada dua pemohon pekerjaan yang serupa. Majikan mesti mengecualikan kelayakan berdasarkan aspek-aspek pemohon semasa mengisi jawatan yang ada. Undang-undang Peluang Sama menjadikan haram untuk melakukan diskriminasi terhadap pemohon, dan latihan kepelbagaian mencegah diskriminasi di antara pekerja dengan hanya mempertimbangkan kebajikan, kemahiran dan sifat ke posisi yang dimaksudkan.

Akta Kesempatan Sama

The Equal Opportunity Act tahun 1995 menyatakan bahawa pemilihan orang untuk pekerjaan harus bebas dari sebarang amalan diskriminasi, dan juga semasa melakukan aktiviti yang dilakukan setelah bekerja. Ini merangkumi asas latar belakang atau kehidupan peribadi. Diskriminasi seperti itu berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan, seperti jantina, bangsa, agama, umur atau etnik, adalah haram. Di samping itu, Undang-Undang Kesempatan yang Sama juga merangkumi pelbagai faktor lain, termasuk status kehamilan, aktiviti industri, seperti kepunyaan kesatuan pekerja; aktiviti seksual atau orientasi; status mempertahankan diri, ibu bapa atau kerjaya; penyusuan susu ibu dan identiti jantina. Tindakan ini melindungi mereka yang mengalami masalah fizikal atau mental. Juga, majikan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja kerana bergaul dengan orang yang dikenalpasti sebagai anggota kumpulan yang disebutkan di atas.

Latihan Kepelbagaian

Latihan kepelbagaian merangkumi pelbagai prosedur latihan yang dilakukan syarikat untuk meningkatkan kesedaran budaya, pengetahuan dan kemahiran pekerjanya untuk memberi manfaat kepada perniagaan. Ini berfungsi untuk melindungi syarikat dari pelanggaran hak sipil, seperti yang dilindungi oleh Equal Opportunity Act. Latihan kepelbagaian juga merangkumi identiti kumpulan yang berbeza dan mengurangkan kesan isu kontroversi yang boleh ditimbulkan oleh kepelbagaian. Matlamat latihan tersebut adalah untuk mempromosikan kerja berpasukan dengan memfokuskan syarikat secara keseluruhan daripada pekerja individu dan latar belakang dan gaya hidup mereka yang berbeza-beza.

Kaedah

Latihan kepelbagaian sangat penting untuk mempromosikan kesaksamaan dan mewujudkan persekitaran yang mesra bagi semua pekerja. Aspek latihan tertentu mesti disatukan agar pelatih mempunyai pemahaman yang sesuai dan dengan itu dipertanggungjawabkan atas tindakan diskriminasi. Kepelbagaian harus ditakrifkan. Gambaran keseluruhan undang-undang juga diperlukan. Pengenalpastian stereotaip dan bias harus ditangani serta dorongan untuk perubahan gaya hidup seseorang untuk mengatasi dan menghindari kekurangan tersebut. Kemahiran komunikasi antara kumpulan dari pelbagai latar belakang harus dipraktikkan, secara lisan dan melalui bahasa badan. Bersikap proaktif adalah promosi positif untuk mendorong kepelbagaian di tempat kerja dan mencegah diskriminasi.Semua topik yang dibincangkan harus diringkaskan dan latihan yang mungkin harus dilaksanakan untuk memastikan bahawa semua peserta mempunyai pemahaman mendalam tentang kepelbagaian.

Bermakna

Masa syarikat harus dikhaskan untuk latihan kepelbagaian. Latihan yang berkesan dapat dicapai dengan beberapa kaedah. Latihan hands-on dapat dicapai melalui bengkel dan simulasi. Kelas boleh diajar oleh penceramah profesional, pegawai sumber manusia atau pengurusan. Tugasan membaca atau video yang diperlukan telah terbukti menjadi langkah yang berkesan juga. Pengukuhan perlu dipertahankan untuk terus menerus menetapkan apa yang dibincangkan dan seterusnya menyampaikan mesej kepentingan dan faedah yang diberikan oleh kepelbagaian di tempat kerja.

Kepentingan

Kepelbagaian sangat penting untuk memberikan perspektif baru dan inspirasi kepada masyarakat dan budaya. Ia dapat menghasilkan idea inovatif dan menanamkan perubahan yang dapat memberi manfaat kepada syarikat dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan pengurus dan kakitangan mengenai cara bekerjasama dan bekerja dengan berkesan di tempat kerja yang pelbagai mencegah diskriminasi dan mendorong keterangkuman. Bukti menunjukkan bahawa tenaga kerja yang pelbagai menyumbang kepada peningkatan produktiviti, menurut kajian yang dilakukan oleh University of Florida, Institut Sains Makanan dan Pertanian. Secara amnya, terdapat keperluan untuk memahami latar belakang dan personaliti yang pelbagai agar syarikat dapat berfungsi dengan lancar dan dengan pergolakan dalaman yang kurang.