Cara Mengira Nisbah Nilai-ke-Hasil

Nisbah nilai-ke-hasil adalah salah satu ukuran prestasi kewangan syarikat, terutama berbanding dengan syarikat lain dalam industri yang sama. Juga disebut nisbah nilai terhadap pendapatan syarikat, pengiraan ini menghubungkan jumlah pendapatan tahunan syarikat dengan jumlah nilainya termasuk aset dan hutang. Secara amnya, nisbah yang lebih rendah bermaksud syarikat menghasilkan pulangan yang baik bagi setiap dolar yang dilaburkan. Kebalikan dari nisbah ini adalah nisbah pulangan atas pelaburan.

1

Hitung nilai perusahaan. Cari jumlah saham tertunggak pada penyata pendapatan syarikat dan kalikannya dengan harga saham semasa. Ini dipanggil permodalan pasaran. Seterusnya, tambahkan semua hutang dari kunci kira-kira, jangka panjang dan pendek, ke permodalan pasaran. Akhirnya, tolak nilai tunai dan setara tunai semasa yang terdapat pada kunci kira-kira, dari jumlah ekuiti ditambah hutang. Jumlah yang terhasil adalah apa yang harus dibayar oleh seseorang untuk membeli syarikat itu secara langsung.

2

Cari pendapatan pendapatan syarikat pada penyata pendapatan.

3

Bagilah nilai perusahaan dengan jumlah pendapatan untuk mendapatkan nisbah nilai kepada hasil.