Adakah Ekuiti Pemegang Saham Berbayar Modal?

Pada penghujung hari, perniagaan kecil dapat diringkaskan oleh neraca, dan mana-mana pelabur atau pemilik ingin melihat ekuiti pemegang saham yang semakin meningkat, kerana itu bermaksud syarikat berjalan dengan baik. Modal berbayar tambahan adalah salah satu bahagian untuk mengetahui jumlah ekuiti pemegang saham, tetapi itu bukan satu-satunya elemen.

Tambahan yang dibayar di ibu negara

Modal berbayar merujuk kepada nilai nominal semua saham yang diterbitkan. Modal berbayar tambahan mewakili jumlah wang yang dijual oleh syarikatnya melebihi nilai tara. Sebagai contoh, jika saham syarikat mempunyai nilai nominal $ 5 dan syarikat menjual 50 daripadanya kepada pelabur baru dengan harga $ 25 sesaham, setiap saham membawa $ 20 lebih tinggi daripada nilai nominal; modal berbayar dalam contoh ini meningkat sebanyak $ 250 dan tambahan modal berbayar meningkat sebanyak $ 1,000.

Komponen Lain

Ekuiti pemegang saham juga merangkumi pendapatan tertahan syarikat, yang merupakan wang yang diperoleh syarikat tetapi tidak membayar kepada pemilik sebagai dividen. Tidak seperti modal berbayar, pendapatan tertahan hanya dapat ditingkatkan oleh syarikat yang mencatat keuntungan.