Apa Faedah Model Kongruen untuk Anaylsis Organisasi?

Untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi, anda mesti menganalisis dinamika dan kinerjanya. Manfaat menggunakan model kongruen untuk analisis ini adalah bahawa ia membahagikan analisis kepada empat bahagian dan mendorong pemahaman mengenai interaksi mereka. Apabila input, strategi dan struktur organisasi sesuai atau sesuai dengan output yang diinginkan, organisasi beroperasi dengan berkesan. Analisis dengan model kesesuaian menjadikannya lebih mudah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mencapai tujuan ini.

Input

Input dari sudut pandang analisis organisasi adalah yang mempengaruhi prestasi kerana keadaan organisasi. Ini adalah sumber yang digunakan oleh organisasi tetapi juga sejarahnya dan kedudukan sosial, ekonomi dan pasarannya. Sumber merangkumi orang, teknologi, modal dan reputasi. Pengaruh sejarah mempengaruhi fungsi hari ini kerana peristiwa masa lalu mempengaruhi reaksi masa kini. Persekitaran sosial, ekonomi dan pasaran mempengaruhi bagaimana syarikat beroperasi. Manfaat menggunakan model kongruen adalah bahawa ia memungkinkan analisis input dan memberi idea yang jelas mengenai aset organisasi untuk merealisasikan tujuan prestasinya.

Strategi

Organisasi mesti mengembangkan strategi untuk menentukan output apa yang ingin mereka hasilkan dan bagaimana menghasilkan output tersebut dari input yang ada. Analisis organisasi dengan model kesesuaian menunjukkan strategi apa yang paling sesuai dengan input. Pemilihan pelanggan yang strategik bergantung pada keuntungan unik yang timbul dari keadaan organisasi yang memungkinkannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Satu kelebihan model kesesuaian adalah bahawa ia lebih mudah untuk melihat keputusan strategi apa yang paling sesuai dengan organisasi.

Komponen Organisasi

Model kongruen menggambarkan organisasi sebagai beroperasi untuk mengubah input menjadi output dengan strategi yang bertindak terhadap komponen organisasi. Komponen ini merangkumi pekerja, kerja dan struktur organisasi. Manfaat menggunakan model ini ialah membolehkan penganalisis mengasingkan pengaruh individu dan menyesuaikannya agar sesuai. Keputusan strategik sesuai dengan input yang diberikan, dan komponen organisasi mesti memberikan hasil prestasi yang diinginkan.

Persembahan

Prestasi yang diinginkan adalah output yang mesti dihasilkan oleh organisasi. Dalam model kesesuaian, komponen organisasi mesti sesuai atau sesuai dengan apa yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk mencapai hasil ini. Model mengukur output pada peringkat individu, kumpulan dan organisasi. Manfaat menggunakan model ini termasuk kemampuan untuk menentukan di mana prestasi tidak mencukupi dan mengesan alasannya kembali ke kurangnya kesesuaian pada bahagian model. Organisasi kemudian dapat menjalani transformasi untuk menjadikan empat komponen model sesuai dengan lebih baik dan meningkatkan prestasi.