Senarai Semak Audit Perniagaan Kecil

Memulakan dan mengendalikan perniagaan kecil membawa tanggungjawab untuk sentiasa menilai perniagaan anda melalui prestasi, pengurusan dan audit kewangan. Audit membantu pemilik perniagaan kecil mencari masalah, menilai prestasi dan memastikan semua aspek perniagaan sesuai dengan tujuan, rancangan dan inisiatif.

Perkara Pengurusan

Melakukan audit perniagaan kecil yang menyeluruh memerlukan penilaian yang tepat mengenai kakitangan dan prosedur syarikat. Audit pengurusan memberi tumpuan kepada mengesahkan alat asas perniagaan yang ada, seperti penyataan misi dan anggaran tahunan. Menilai setiap jabatan dan memastikan pengawas memahami dan menunjukkan kewibawaan, semua pegawai mendapat latihan yang sesuai dan perihal pekerjaan yang tepat ada untuk setiap jawatan. Pastikan manual polisi dan kaedah untuk menilai prestasi pekerja ada. Hal-hal lain yang perlu diperiksa termasuk pengendalian perbelanjaan dan penilaian rancangan untuk meningkatkan penjualan.

Penilaian Operasi

Mengaudit operasi perniagaan kecil anda memerlukan pengungkapan perincian yang berkaitan dengan proses, seperti pengeluaran, penjualan dan pemasaran. Nilaikan hubungan pembekal, termasuk ketersediaan alternatif, sekiranya diperlukan. Awasi prosedur dan audit kawalan inventori. Periksa peralatan pengeluaran untuk memastikan penyelenggaraan terkini. Periksa perniagaan kecil anda untuk memastikan program dan protokol keselamatan persekitaran mendapat perhatian yang sewajarnya. Fokus pada seberapa baik perniagaan anda memenuhi keperluan pelanggan, mengembangkan pasaran sasaran dan mengikuti kemajuan teknologi.

Pengawasan Kewangan

Kesejahteraan kewangan syarikat bergantung pada kemampuan pemilik untuk mengawasi dokumen, penyata dan peristiwa kewangan penting dalam perniagaan. Melakukan audit kewangan akan mengesahkan perniagaan menggunakan sistem perakaunan yang betul, menyediakan penyata kewangan yang tepat dan terperinci, menyatukan penyata bank dan membayar cukai tepat pada waktunya. Di samping itu, audit kewangan menumpukan pada bagaimana perniagaan kecil anda memberikan kredit, mengumpulkan pada akaun semasa dan tunggakan dan menyediakan invois. Pengawasan dan penyiasatan kewangan harus meliputi pengesahan perniagaan yang dijalankan dengan sistem pembayaran gaji yang efektif dan tepat, membayar pekerja tepat pada waktunya, dan mengikuti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemotongan gaji.